PhD. Seminar II - JMD022
Title: Doktorandský seminář II
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
summer:unknown / unknown (20)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Comes under: Studijní obor P6702: Mezinárodní teritor
Studijní obor P7105: Moderní dějiny
Incompatibility : JTD006
Pre-requisite : JMD017, JMD018, JMD019, JMD020
Interchangeability : JTD006
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (06.02.2020)
V rámci semináře studenti prezentují badatelský kontext tématu své disertační práce. To znamená, že připraví analýzu současného stavu poznání v oblasti mezinárodního výzkumu, do níž má jejich konkrétní doktorský výzkum přispět. Nejprve stručně představí předchozí vývoj výzkumu dané oblasti a následně se zaměří na současný stav poznání, tzn., že identifikují hlavní postavy, instituce či texty, rozeberou hlavní trendy, jejich shodné i rozdílné momenty a zaměří se na hlavní argumenty v probíhající odborné diskusi ve zkoumané oblasti mezinárodního výzkumu. Následně jasně definují vlastní odbornou pozici a její příspěvek k poznání dané problematiky, a tak na základě pečlivé analýzy současného stavu poznání zdůvodní volbu tématu svého výzkumu a jeho metodologické zaměření.
(V případě jakýchkoli nejasností, týkajících se podoby vystoupení, kontaktujte prosím s předstihem vedoucího semináře, O. Konráda, na emailu: ota.konrad@fsv.cuni.cz, popř. se dostavte do jeho konzultačních hodin.)

Obecné informace viz Pravidla pro organizaci doktorského studia na IMS FS UK, dostupné na https://ims.fsv.cuni.cz/studium/doktorske-programy.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (06.02.2020)

Cílem je prezentace a diskuze dizertační práce

 
 
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (08.02.2020)

Povinnosti studentů

S nejméně týdenním předstihem před svým vystoupením rozešlou vystupující všem účastníkům semináře:

(1) handout své prezentace (2 strany A4 s citací nejvýznamnějších textů příslušné oblasti mezinárodního výzkumu (maximálně 10 titulů)

(2) odborný text o rozsahu přibližně 20-30 stran, který dle jejich uvážení nejlépe vystihuje současný stav výzkumu, je aktuálně předmětem ústřední diskuse v rámci této oblasti či nejlépe do ní uvádí. Pokud již má student zpracovanou část dizertace, zabývající se vyrovnáním s literaturou či pokud připravil studii zabývající se stavem výzkumu v oblasti tématu své práce, může namísto výše uvedeného odborného textu poslat text svůj.

Ústní vystoupení o maximální délce 20 minut může být doplněna PP prezentací. Po vystoupení následuje diskuse všech účastníků semináře (přibližně 40 minut).

Předpoklady pro absolvování kurzu

Předpokladem úspěšného absolvování semináře jsou:

1. Vystoupení na semináři (viz výše)

2. Pravidelná, aktivní účast a četba zaslaných materiálů. Omluvena bude pouze absence ze zdravotních důvodů či v případě, že student plní jinou povinnou součást doktorského studia, zvláště zahraniční stáž či účast na mezinárodní konferenci. V takovém případě je nutné svoji absenci s předstihem předjednat s vedoucím semináře. V každém případě musí studenti plánovat své ostatní povinnosti tak, aby nebyly v časové kolizi se seminářem.

3. Předložení tezí disertační práce a jejich obhajoba na doktorské konferenci IMS FSV UK. Teze práce obsahují podrobný rozbor základních teoretických a metodologických problémů disertační práce a analýzu pramenů a literatury, a to v rozsahu přibližně 15 normovaných stran. Doktorská konference IMS se koná jednou ročně a je povinná pro všechny studenty doktorského studia. V akademickém roce 2019/2020 proběhne doktorská konference ve dnech 27.-28.4.2020 v místnosti H212 v hlavní budově FSV UK na Smetanově nábřeží. Vystupující zašlou teze své práce nejpozději do 17.4.2020 současně na adresy: ota.konrad@fsv.cuni.cz a michal.kubat@fsv.cuni.cz. V předmětu emailu i v názvu přiložených tezí uvedou „Teze k doktorské konferenci_Příjmení“.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (06.02.2020)

Z podstaty kurzu není

 
Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (06.02.2020)

seminář

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (06.02.2020)

Povinnosti studentů

S nejméně týdenním předstihem před svým vystoupením rozešlou vystupující všem účastníkům semináře:

(1) handout své prezentace (2 strany A4 s citací nejvýznamnějších textů příslušné oblasti mezinárodního výzkumu (maximálně 10 titulů)

(2) odborný text o rozsahu přibližně 20-30 stran, který dle jejich uvážení nejlépe vystihuje současný stav výzkumu, je aktuálně předmětem ústřední diskuse v rámci této oblasti či nejlépe do ní uvádí.

Ústní vystoupení o maximální délce 20 minut může být doplněna PP prezentací. Po vystoupení následuje diskuse všech účastníků semináře (přibližně 40 minut).

Předpoklady pro absolvování kurzu

Předpokladem úspěšného absolvování semináře jsou:

1. Vystoupení na semináři (viz výše)

2. Pravidelná, aktivní účast a četba zaslaných materiálů. Omluvena bude pouze absence ze zdravotních důvodů či v případě, že student plní jinou povinnou součást doktorského studia, zvláště zahraniční stáž či účast na mezinárodní konferenci. V takovém případě je nutné svoji absenci s předstihem předjednat s vedoucím semináře. V každém případě musí studenti plánovat své ostatní povinnosti tak, aby nebyly v časové kolizi se seminářem.

3. Předložení tezí disertační práce a jejich obhajoba na doktorské konferenci IMS FSV UK. Teze práce obsahují podrobný rozbor základních teoretických a metodologických problémů disertační práce a analýzu pramenů a literatury, a to v rozsahu přibližně 15 normovaných stran. Doktorská konference IMS se koná jednou ročně a je povinná pro všechny studenty doktorského studia. V akademickém roce 2019/2020 proběhne doktorská konference ve dnech 27.-28.4.2020 v místnosti H212 v hlavní budově FSV UK na Smetanově nábřeží. Vystupující zašlou teze své práce nejpozději do 17.4.2020 současně na adresy: ota.konrad@fsv.cuni.cz a michal.kubat@fsv.cuni.cz. V předmětu emailu i v názvu přiložených tezí uvedou „Teze k doktorské konferenci_Příjmení“.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (21.02.2020)

 

Doktorský seminář II v LS 2020

(obecné informace viz Pravidla pro organizaci doktorského studia na IMS FS UK, dostupné na https://ims.fsv.cuni.cz/studium/doktorske-programy)

Anotace

V rámci semináře studenti prezentují badatelský kontext tématu své disertační práce. To znamená, že připraví analýzu současného stavu poznání v oblasti mezinárodního výzkumu, do níž má jejich konkrétní doktorský výzkum přispět. Nejprve stručně představí předchozí vývoj výzkumu dané oblasti a následně se zaměří na současný stav poznání, tzn., že identifikují hlavní postavy, instituce či texty, rozeberou hlavní trendy, jejich shodné i rozdílné momenty a zaměří se na hlavní argumenty v probíhající odborné diskusi ve zkoumané oblasti mezinárodního výzkumu. Následně jasně definují vlastní odbornou pozici a její příspěvek k poznání dané problematiky, a tak na základě pečlivé analýzy současného stavu poznání zdůvodní volbu tématu svého výzkumu a jeho metodologické zaměření.

(V případě jakýchkoli nejasností, týkajících se podoby vystoupení, kontaktujte prosím s předstihem vedoucího semináře, O. Konráda, na emailu: ota.konrad@fsv.cuni.cz, popř. se dostavte do jeho konzultačních hodin.)

Povinnosti studentů

S nejméně týdenním předstihem před svým vystoupením rozešlou vystupující všem účastníkům semináře:

(1) handout své prezentace (2 strany A4 s citací nejvýznamnějších textů příslušné oblasti mezinárodního výzkumu (maximálně 10 titulů)

(2) odborný text o rozsahu přibližně 20-30 stran, který dle jejich uvážení nejlépe vystihuje současný stav výzkumu, je aktuálně předmětem ústřední diskuse v rámci této oblasti či nejlépe do ní uvádí. Pokud již má student zpracovanou část dizertace, zabývající se vyrovnáním s literaturou či pokud připravil studii zabývající se stavem výzkumu v oblasti tématu své práce, může namísto výše uvedeného odborného textu poslat text svůj.

Ústní vystoupení o maximální délce 20 minut může být doplněna PP prezentací. Po vystoupení následuje diskuse všech účastníků semináře (přibližně 40 minut).

Předpoklady pro absolvování kurzu

Předpokladem úspěšného absolvování semináře jsou:

1. Vystoupení na semináři (viz výše)

2. Pravidelná, aktivní účast a četba zaslaných materiálů. Omluvena bude pouze absence ze zdravotních důvodů či v případě, že student plní jinou povinnou součást doktorského studia, zvláště zahraniční stáž či účast na mezinárodní konferenci. V takovém případě je nutné svoji absenci s předstihem předjednat s vedoucím semináře. V každém případě musí studenti plánovat své ostatní povinnosti tak, aby nebyly v časové kolizi se seminářem.

3. Předložení tezí disertační práce a jejich obhajoba na doktorské konferenci IMS FSV UK. Teze práce obsahují podrobný rozbor základních teoretických a metodologických problémů disertační práce a analýzu pramenů a literatury, a to v rozsahu přibližně 15 normovaných stran. Doktorská konference IMS se koná jednou ročně a je povinná pro všechny studenty doktorského studia. V akademickém roce 2019/2020 proběhne doktorská konference ve dnech 27.-28.4.2020 v místnosti H212 v hlavní budově FSV UK na Smetanově nábřeží. Vystupující zašlou teze své práce nejpozději do 17.4.2020 současně na adresy: ota.konrad@fsv.cuni.cz a michal.kubat@fsv.cuni.cz. V předmětu emailu i v názvu přiložených tezí uvedou „Teze k doktorské konferenci_Příjmení“.

Harmonogram:

Seminář probíhá v pátek v níže uvedených termínech vždy od 14.00 do 17.00 v budově FSV UK v Jinonicích v m. č. J3093

Program semináře:

 

Datum

Vystupující 1

Vystupující 2

Vystupující 3

6.3.

Mehmeti

Střelec

 Kleňha

13.3.

Modelska

Brožová

Gurgenidze

20.3.

Černovská

Kochetova 

Šindelář