German Speaking Countries Today - JMB528
Title: Současné problémy německy mluvících zemí
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 9
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: 20 / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Pre-requisite : {Group of prerequisites: in order to fulfill the prerequiste requirement, students need to complete either JMB520 or JMB499}, {Group of prerequisites: in order to fulfill the prerequiste requirement, students need to complete either JMB500 or JMB497}, JMB506, JMB521, JMB522, JMB523, JMB524
Incompatibility : JMB001
Is pre-requisite for: JMB531, JMB532, JMB536, JMB534, JMB535, JMB533
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (12.09.2022)
MOODLE - podrobně zpracovaná studijní opora: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3000

Tématem kurzu budou nejvýznamnější problémy SRN a Rakouska, a to jak vnitropolitické, tak zahraničněpolitické.
Vnitropolitické: energetická přestavba a problémy, multietnická společnost, imigrace, konzervativní a liberální pojetí
sociálního státu, probíhající populační krize, kultura "vysoká" i populární, problémy životního prostředí. Zahraničněpolitické:
vztah SRN ke krizovým oblastem, obchodní politika a protekcionismus, vztah k EU, vztah k Rusku.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (12.09.2022)

Cílem předmětu je přiblížit studentům vývoj po roce 1990 především v Německu a částečně v Rakousku s důrazem na politický, zahraničně-politický, ekonomický a společenský vývoj.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (12.09.2022)

Studijní literatura:

K vyhledání aktuáln ího dění je nutné využívat nejnovějších zdrojů, především elektronických. Dbejte při "googlování" na to, abyste pracovali s informacemi z ověřených zdrojů (vládní stránky, oficiální informační servery), u ostatních není možné zaručit pravost a pravdivost informací. Informace je možné nalézt prostřednictvím elektronických databází, které nabízí knihovna TGM (knihovna.jinonice.cuni.cz) - například Factiva.

Fakta o Německu: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/


Müller, H. a kol: Dějiny Německa (po roce 1990) sken v sylabu

Wolfrum, E.: Zdařilá demokracie (po roce 1990) - sken v sylabu

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (10.09.2021)

Více podrobností v sylabu kurzu JTB061.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (12.09.2022)

Více podrobností v sylabu kurzu JTB061.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (12.09.2022)

Více podrobností v sylabu kurzu JTB061.

Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (12.09.2022)

Splnění povinných prerekvizit.