SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Modern History of the Baltic Countries - JMB097
Title: Moderní dějiny pobaltských zemí
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: 5
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
N//Is incompatible with: JTB243
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (13.02.2018)
Přednáškový kurs se zabývá problémy kontinuity a diskontinuity vývoje Litvy, Lotyšska a Estonska. Je zaměřen na výklad historických souvislostí národně a státně emancipačního procesu Litevců, Lotyšů a Estonců a diachronní komparaci historických procesů.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)

Podmínky pro splnění studijních povinností: aktivní účast na výuce, prezentace a  vypracování písemného zhodnocení informačních zdrojů k zadané problematice,  absolvován testu. 

Finální bodové honocení Viz  https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (13.02.2018)

Povinná literatura:  

L. Švec, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996 (zde kapitoly týkající se vývoje Livonska, pobaltských gubernií, Estonska a Lotyšska )

A. Kasekamp, A History of the Baltic States, Palgrave 2010

 

Doporučená literatura:

A. Plakáns, The Latvians, Stanford 1995

T.Tannberg a kol.,  History of Estonia, Tallinn 2000,

Latvijas vésture (rusky Istorija Latvii), Ríga 2004-2005

E.Bojtár, Oloupení Evropy, Praha 1993

The History of the Baltic Countries, Tallinn 2000

J. Hiden - P. Salmon, The Baltic Nations and the Europe, London 1991

Die baltischen Staaten (ed.B.Meissner), 2. vyd., Kőln 1991

M.Hroch, Evropská národní hnutí v 19. století, Praha 1986

A.Kastory, Smlouvy o "vzájemné pomoci" mezi SSSR a Estonskem, Litvou a Lotyšskem z podzimu 1993, Slovanský přehled, 1991/2, s.140-147

R.Misiunas-R.Taagepera, The Baltic States: Years of Dependence 1940-1980, Berkeley 1983

S.Myllyniemi, Die baltische Krise 1938-41, Stuttgart 1979

S.Myllyniemi, Die Neuordnung der baltischen Länder 1941-1944, Helsinki 1973

R.Parolek, Srovnávací dějiny pobaltských literatur, Praha 1978

 P.Łossowski, Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918-1934), Wroclaw 1972

J.Ochmaňski, Historia Litwy, 3.vyd., Wroclaw 1990

R.Parolek, Srovnávací dějiny pobaltských literatur, Praha 1978

G.Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, Stuttgart 1970

T.Raun, Estonia and the Estonians, Stanford 1987

Týž, Istorija Estonii I-II, Talinn 1997

J.Valenta, Vilno, Litevci a Poláci, Dějiny a současnost, 1992/2, s.56-59 a 5,s.56-59

J.Vozka, Litva - klíč k situaci ve východní Evropě, Praha 1933

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)

Přednáška + samostudium, aktivní účast na seminářích. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)

Zk -  úspěšné absolvování závěr. testu. Test se skládá z vyplnění slepé mapy a dvou komparativních otázek z moderních dějin regionu.  Finální bodové honocení Viz 

 https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018.

Deadline pro  odevzdání textu se zhodnocením informačních zdrojů  5.1.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html