SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Bachelor Thesis Seminar I - JMB018
Title: Bakalářský seminář I
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (0)
summer:unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Incompatibility : JMB416
Pre-requisite : JMB052
Is incompatible with: JMB416
Is pre-requisite for: JMB019
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download EvropskaChartaRegionalnichAMensinovychJazyku1992.pdf prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
download RamcovaUmluvaOOchraneNarodnostnichMensin1995.pdf prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)
První díl bakalářského semináře zahrnuje především reflexi a diskusi projektu bakalářské práce s cílem dospět do stavu, kdy na konci semestru bude mít student relativně jasnou a finální představu, na jejímž základě může práci během druhého semestru napsat. Zápis do prvního dílu semináře je podmíněn splněním předmětu Ročníková práce, první díl semináře je prerekvizitou pro zápis do druhého dílu semináře (oba semináře tedy nelze zapsat v jednom semestru). Studenti, kteří hodlají studovat v cizině, si bakalářský seminář zapíší tak, aby alespoň jednu jeho část absolvovali prezenčně.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Cílem semináře je připravit ve spolupráci s vedoucím práce formou expozé prezentaci tématu  a formou průběžných tezí doložit pokrok ve výzkumu tohoto tématu.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).
Podmínkou zakončení předmětu je prezentace tématu bakalářské práce formou expozé a odevzdání průběžných tezi dokládajících pokrok výzkumu během prvního semestru. Úspěšné splnění studijní povinnosti předpokládá systematickou spolupráci s vedoucím práce.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Literatura vychází z komentářů ke zdrojům jednotlivých prací.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Barbora Navrátilová (26.02.2021)

Kombinace seminární výuky (vedoucí příslušného bakalářského semináře) a individuálních konzultací (vedoucí práce).

Seminář Vít Smetana Zoom Odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/94139213686 Meeting ID: 941 3921 3686

Seminář Vladimír Handl Zoom Odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/97288178895?pwd=ZFlDdzY4YmQ3QldJcFU4Sm9jZ01WUT09; ID: 972 8817 8895, heslo: 178763

Seminář Jan Hornát: https://cesnet.zoom.us/j/91640275496

Seminář D. Emler: https://cesnet.zoom.us/j/99262912772?pwd=ekhQb1pLNUVUSGlkblFwYnUxOWhWUT09

Seminář O. Matějka: https://cuni-cz.zoom.us/j/97085242936

Seminář O. Tůma: https://cesnet.zoom.us/j/92723552654

Seminář Michal Kubát: https://cesnet.zoom.us/j/92680979721

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Sylabus předmětu, resp. pořadí pretentací si stanovuje každý vedoucí semináře dle svého uvážení.

Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Zápis prvního dílu bakalářského semináře je prerekvizitně podmíněn úspěšným absolvováním předmětu JMB413 Ročníková práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html