SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Specifics of Broadcast Media - JKM130
Title: Specifika vysílacích médií
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 30 / 30 (30)
Min. number of students: 10
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jakub Železný
PhDr. Martin Groman, Ph.D.
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Groman, Ph.D.
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
PhDr. Jakub Železný
Class: Courses for incoming students
Annotation - Czech
Last update: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (14.02.2023)
Předmět se zaměřuje na mediální rutiny vysílacích médií u nás i ve světě, na formy programování (vysílací schéma a služby on demand) a na rozdíly mezi komerčními subjekty a institucemi veřejné služby.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (14.02.2023)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Jeho udělení je podmíněno zapojením se do diskuse nad specifiky rozhlasového nebo televizního média a vyplněním závěrečného testu. 

Literature - Czech
Last update: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (14.02.2023)

Povinná:

ŠTOLL, M. Tři podoby televize. Praha : Literární akademie, 2013.

ORLEBAR, J. Kniha o televizi. Praha : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012.

CREEBER, G.: The Television Genre Book. London: British Film Institute, 2015

JAKUBOWICZ, K. Média a demokracie. Hledání nových modelů. Beno: Masarykova univerzita, 2017

 

Doporučená 

BASIN, K. The Business of Television. New York: Routledge, 2019

Kolektiv autorů. Výroba a prezentace audiovizuálních děl I. Praha : FAMU, 1992.

Kolektiv autorů. Výroba a prezentace audiovizuálních děl II. Praha : FAMU, 1992.

LANDAU, N. TV outside the Box. New York: Focal Press, 2016

LANDAU, N. TV Writing on Dermand. Creating Great Content in the Digital Era. New York: Routledge, 2018

LITWAK, M. Dealmaking in the Film and Television. From negotiations to final Contracts. W. Hollywood: Silman-James Press, 2016

MANDER, J. Čtyři důvody pro zrušení televize. Brno : Doplněk, 2000.

MITTELL, J. Komplexní televize. Poetika současného televizního vyprávění. Praha: Akropolis, 2019.

MORAVEC, V. Média v tekutých časech. Konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia 2016.

OʼDONNELL, V. Television Criticism. California : Sage, 2007.

SPIGEL, L. - OLSSON, J. (eds.). Television after TV: Essays on Medium in Transition. Durham : Duke University Press, 2004.

VRABEC, J. Základy tvorby a výroby televizních pořadů. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990.

WILLIAMS, Raymond. Television. London : Routledge, 2008.

ZETTL, H. Television Production Handbook. San Francisco: San Francisco State University. 2020.

Syllabus - Czech
Last update: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (14.02.2023)

1. Vysílací média jako samostatný segment mediálního trhu. (M. Štoll) - 14. 2. 2023

2. Ekonomické aspekty vysílacích médií (cílové skupiny, sledovanost/poslechovost, formy financování, nacenění vysílacího času) (M. Štoll) - 21. 2. 2023

3. Program jako nástroj výdělku i šíření hodnot. (Z čeho se skládá, jak je koncipován apod.) (M. Štoll) - 28. 2. 2023 

4. Právní rámce vysílacích médií v ČR a ve světě. (J. Železný) - 7. 3. 2023

5. Veřejná služba jako veřejný zájem (J. Železný) - 14. 3. 2023

6. Zpravodajství komerční/veřejné služby (J. Železný) - 21. 3. 2023

7. Principy výrobu a nákupu televizní tvorby ("vlastní výroby", zakázka, koprodukce, ale i formát a licence) (M. Štoll) - 28. 3. 2023

8. Žánry televizní tvorby (J. Železný) - 4. 4. 2023

9. Rozhlas vs. rádio, formát, výrobní mechanismy rozhlasové tvorby (M. Groman) - 11. 4. 2023

10. Práce s posluchači (preference, programové strategie rozhlasu) (M. Groman) - 18. 4. 2023

11. Žánry rozhlasové tvorby (M. Groman) - 25. 4. 2023

12. Fenomén podcastu a dalších vysílacích platforem (M. Groman + M. Štoll) - 2. 5. 2023

13. Teoretické reflexe specifik vysílacích médií (Štoll a studenti) - 9. 5. 2023

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html