SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Contemporary Media Research - JKM109
Title: Současné koncepty zkoumání médií
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 80 / unknown (80)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Annotation - Czech
DŮLEŽITÉ: Tento kurz je povinný pro obor MSP a primárně určený pro studenty 2. ročníku tohoto oboru. Pokud kapacita nestačí pro všechny studenty 2.r.MSP, můžou být studenti jiných oborů a ročníků před zahájením semestru vyškrtnuti.
===================================================================================================================================================================================================================

Cílem kurzu je přiblížit široké spektrum změn, kterými prošla a stále prochází společnost v souvislosti s nástupem a následným rozmachem digitálních médií, přičemž digitální média jsou chápána ve smyslu nejen technologických procesů a zařízení, které se používají při výběru, přenosu a příjmu informací, ale i ve smyslu souvisejících společenských procesů a formací. Kurz je veden formou přednášek kombinovaných s diskusí.
Last update: Švelch Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (31.01.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je poskytnout přehled o aktuálním dění ve vybraných oblastech výzkumu médií a o teoretických východiscích a konceptech, se kterými současní přední autoři oboru pracují. Absolvováním předmětu studenti získají povědomí o tématech a otázkách, které se momentálně v oboru řeší. Toto porozumění budou schopní použít k vlastnímu uchopení probíraných problémů a k identifikování relevantních teoretických a metodologických přístupů pro podrobnější zkoumání jejich jednotlivých aspektů.

Last update: Miessler Jan, Mgr. (09.01.2020)
Course completion requirements - Czech

1. Aktualita na téma z oblasti digitálních médií. Rozsah: 4-15 vět.

2. Popularizační shrnutí aktuálního odborného článku z oblasti výzkumu nových médií + 3 komentáře k příspěvkům kolegů. Rozsah 3-5 NS.

3. Online test z povinné literatury v prostředí Moodle. Test je pouze z literatury a obsahuje cca 8 otevřených otázek.

Last update: Švelch Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
Literature - Czech
Seznam povinné a doporučené literatury a program přednášek jsou v sylabu.
Last update: Švelch Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (31.01.2023)
Syllabus - Czech

Aktuální sylabus je dostupný v TOMTO průběžně aktualizovaném dokumentu.

Úkoly se odevzdávají v systému Moodle ZDE.

 

Plán přednášek:

1.Úvod

2. Teorie mediální změny

3. Skryté historie nových médií

4. Vize a designové ideologie nových médií

5. Plaform governance

6. Algoritmická moc

7. Šiřitelná média, virální obsah

8. Skupinová polarizace na sociálních médiích

9. Materialita a environmentální dopad nových médií

10. AI, boti, automatizace a "falešný" (fake) obsah

 

Last update: Švelch Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html