SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociology of Media - JKM023
Title: Sociologie médií
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/0, Ex [HT]
Capacity: 92 / unknown (92)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Mgr. Jan Miessler
Teacher(s): Mgr. Jan Miessler
Class: Courses for incoming students
Incompatibility : JJM203
Is incompatible with: JJM203
Annotation - Czech
Předmět studenty seznámí studenty s mediální komunikací v širším sociálním kontextu. Vedle podmínek produkce mediálních sdělení ekonomického, politického i technologického charakteru sesoustředí na sociální podstatu komunikace. Obsahem přednášek budou také mediální publika, která jsou součástí komunikačního procesu. Cílem předmětu je poskytnout přehled o komplexitě vztahů mezi mediální sférou a společností. Studenti získají základní povědomí o oboru sociologie médií a jeho hlavních oblastech. Toto porozumění využijí k pochopení vztahů mezi mediální sférou a společností.
Last update: Miessler Jan, Mgr. (11.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Předmět je možné úspěšně ukončit získáním minimálně 51 bodů. Ty je možné získat za kritická shrnutí četby, recenzi a závěrečný esej. Je na vlastním uvážení studentů, které úkoly vypracovat pro získání potřebného počtu bodů. Požadavky na jednotlivé úkoly budou upřesněny během prvního setkání.

30 %   10x Kritické shrnutí četby z každého z deseti okruhů (10x 3 %, pokaždé zhruba 2 strany).

20 %   Recenze (2-3 strany) na některou knihu související s tématem kurzu.

50 %   Závěrečný esej (6 a více stran včetně odkazů na literaturu) na téma související s obsahem kurzu.

Hodnocení:

A: 91-100, B: 81-90, C: 71-80, D: 61-70, E: 51-60, F: <51

Last update: Miessler Jan, Mgr. (11.02.2024)
Literature - Czech

Povinná literatura

BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas. (1999) Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury.

BERKOWITZ, D. (1997). Social Meanings of News. Thousand Oaks.

CASTELLS, Manuel (2009). Communication power. Oxford: Oxford University Press.

COOK, Timothy. (1998) Governing The News. The News media as a political institution. Chicago: The University of Chicago Press.

CURRAN, J. ed. (2010) Media and Society (5th ed.). Bloomsbury Academic.

van DIJK, J. (2012) The Network Society (3rd ed.). Sage.

EBERWEIN, T., FENGLER, S. et al. (2011) Mapping Media Accountability – in Europe and Beyond. Herbert von Halem Verlag,.

FUCHS, C. (2008) Internet and Society: Social Theory in the Information Age. Routledge.

GANS, H. (1979) Deciding What’s News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek, and Time. Northwestern University Press.

JAKUBOWITZ, K. (2013) Nová ekologie médií. Konvergence a mediamorfóza. Verbum.

LULL, J, HINERMAN, S. (eds.) (1997) Media scandals. New York: Columbia University Press.

MEYROWITZ, J. (2006) Vliv elektronických médií na sociální chování. Praha: Karolinum.

RIEM- HOFFMANN, W. (1996) Regulating media. The licensing and Supervision of Broadcasting in Six countries. New York: The Guilford Press.

SCHUDSON, M. (1983) The Sociology of News. W.W. Norton.

SHOEMAKER, P., RESSE, S. (2014) Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective. Routledge.

SILEBERSTEIN, S. (2000) War of Words. Routledge.

SPARKS, C. (2007) Globalization, Development and the Mass Media. Sage.

THOMPSON, J. B. (2004) Média a modernita. Karolinum.

 

Doporučená literatura

LULE, J. (2001) Daily News. Eternal Stories. Guilford Press.

TUMBER, H. (1999). News. A Reader. Oxford University Press.

TUCHMAN, G. (1978). Making News: A Study in the Construction of Reality. Free Press.

Last update: Miessler Jan, Mgr. (11.02.2024)
Teaching methods - Czech

1) 4 x kontaktní výuka v průběhu semestru – vždy přednáška v rozsahu 90 minut.
2) Aktivní samostudium studenta založené na využití poskytnutých studijních materiálů.
3) Ověření pochopení látky předmětu formou kritických reflexí četby, recenze knihy a seminární práce.
4) Individuální konzultace.

Last update: Miessler Jan, Mgr. (11.02.2024)
Syllabus - Czech

Obsah jednotlivých setkání:

První setkání: dominantní a kritické paradigma 1. 3. 2024
1 Paradigmata sociologie médií
2 Média a modernizace
3 Kritická politická ekonomie

Druhé setkání: mediální kultura a publika 15. 3. 2024
4 Mediální kultura, masová kultura, populární kultura
5 Mediální publika
6 Spektákl

Třetí setkání: technologická perspektiva 12. 4. 2024
7 Mediální technologie
8 Společnost sítí

Čtvrté setkání: nová média jako hrozba 10. 5. 2024
9 Panoptikon
10 Digitální propast

Četba:
Během každého setkání se probírají 2-3 témata. Ke každému tématu jsou povinné 2-3 texty o délce 20-30 stran (některé v angličtině). Související literatura (odborné knihy a články) slouží jako východisko pro zájemce o dané téma. Na všechny uvedené knihy je také možné psát recenze.

1 Paradigmata sociologie médií

Doporučená četba:
LAZARSFELD, P. (1941) Remarks on Administrative and Critical Communications Research. Studies in Philosophy and Social Science, vol. 9, 9-16.
SCHUDSON, M. (2010) Four Approaches to the Sociology of News Revisited in: Curran, J. ed. Media and Society. (5th ed.). Bloomsbury Academic, 164-185.
SCHUDSON, M. (1978) Discovering the News. Basic Books. (Introduction: The Ideal of Objectivity, pp. 3-11)

Související literatura:
CURRAN, J. (2002) Media and Power. Routledge. (Kapitola 4: New Revisionism in Media and Cultural Studies, pp. 17-126)
GITLIN, T. (1978) "Media Sociology: The Dominant Paradigm" Theory and Society, vol. 6(2), 205-253.
HORKHEIMER, M. (1972) Critical Theory: Selected Essays. Seabury Press. (Kapitola 6: Traditional and Critical Theory, pp. 188-243)
POTTER, W. J. et al. (1993) "The Three Paradigms of Mass Media Research in Mainstream Communication Journals" Communication Theory, vol. 3(4), 317-335.
SPARKS, G. (1995) "Comments Concerning the Claim That Mass Media Research Is 'Prescientific': A Response to Potter, Cooper, and Dupagne" Communication Theory, vol. 5(3), 273–280.
POTTER, W. J. (1995) "Reply to Sparks's Critique" Communication Theory, vol. 5(3), 280–286.
SPARKS, G. (1995) " A Final Reply to Potter, Cooper, and Dupagne" Communication Theory, vol. 5(3), 286–289.
JENSEN, K. B., NEUMAN, W. R. (2013) "Evolving Paradigms of Communication Research" International Journal of Communication, vol. 7, 230–238.
McQUAIL, D. (2013) "Reflections on Paradigm Change in Communication Theory and Research" International Journal of Communication, vol. 7, 216-229.

2 Média a modernizace

Povinná četba:
SPARKS, C. (2007) Globalization, Development, and the Mass Media. Sage. (Kapitola 2: Communicating Modernity, pp. 20-37)
LERNER, D. (1963) Toward a Communication Theory of Modernization: A Set of Considerations in: Pye, L. W. (ed.) Communications and Political Development. Princeton University Press, 327-350.

Související literatura:
HALL, S., et al. (eds.) (2006). Modernity: An Introduction to Modern Societies. Blackwell. (Kapitola 1: The Enlightenment and the Birth of Social Science (P. Hamilton), pp. 19-54, kapitola 6: The West and the Rest: Discourse and Power (S. Hall), pp. 184-227)
LERNER, D. (1958) The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. Free Press.
MELKOTE, S. (2003) Theories of Development Communication in: Mody, B. (ed.) International Development and Communication: A 21st Century Perspective. Sage, 129-146.
PYE, L. ed. (1963) Communications and Political Development. Princeton University Press.
SCHRAMM, S. (1964) Mass Media and National Development: The Role of Information in the Developing Countries. Stanford University Press.

Související literatura v češtině:
BAUMAN, Z. (2002) Tekutá modernita. Mladá fronta.
BECK, U. (2004) Riziková společnost. Slon.
GIDDENS, A. (2003). Důsledky modernity (2. vyd.). Slon.
KELLER, J. (2007) Teorie modernizace. Slon.
THOMPSON, J. B. (2004) Média a modernita. Karolinum.

3 Kritická politická ekonomie

Povinná četba:
SMYTHE, D. (1981) Dependency Road: Communications, Capitalism, Consciousness, and Canada. Ablex. (Kapitola 2: The Audience Commodity and Its Work, pp. 22-51)
HERMAN, E., CHOMSKY, N. (1988) Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books. (Kapitola 1: The Propaganda Model, pp. 1-36)

Související literatura:
BAGDIKIAN, B. (2004) The New Media Monopoly. Beacon Press.
DORFMAN, A., MATTELART, A. (1975) How to Read Donald Duck: Imperialist Ideology in the Disney comic. I.G. Editions.
ENZENSBERGER, H. M. (1974) The Consciousness Industry: On Literature, Politics, and the Media. Seabury Press.
HARDY, J. (2010). The Contribution of Critical Political Economy. in: Curran, J. ed. Media and Society. (5th ed.).Bloomsbury Academic, pp. 186-209.
HESMONDHALGH, D. (2010). Media Industry Studies, Media Production Studies, in: Curran, J. ed. Media and Society. (5th ed.).Bloomsbury Academic, pp. 145-163.
SCHILLER, H. (1991). Not Yet the Post-Imperialist Era. Critical Studies in Mass Communication, 8(1), 13-28.
SMYTHE, D. (1994) Counterclockwise: Perspectives on Communication. Westview Press. (Chapter 15: Communications: Blindspot of Western Marxism [1977], pp. 266-291)
MURDOCK, G. [1978] Blindspots about Western Marxism: Reply to Dallas Smythe, in Golding, P, Murdock, G. eds. (1997) The Political Economy of the Media. Edward Elgar. Vol. 1, pp. 465-475
SMYTHE, D. [1978] Rejoinder to Graham Murdock, in: Smythe, D. (1994) Counterclockwise, pp. 292-300.
TERRANOVA, T. (2000) Free Labour: Producing Culture for the Digital Economy, Social Text 63, vol. 18 (2), 33-58.

Související literatura v češtině:
GRAMSCI, A. (1959) Sešity z vězení. Československý spisovatel. (Kapitola 1: Intelektuálové a organizace kultury, pp. 7-27)
KOUŘIL, V. (2003) Předpoklady liberálního dorozumívání. Model propagandy E. S. Hermana a N. Chomského. In: Volek, J., Binková, P. eds. Média a realita 04, 145-181.
MARX, K. (1954) Kapitál, 1. díl. SNPL.
McCHESNEY, R. (2009) Problém médií: jak uvažovat o dnešních médiích. Grimmus.
RITZER, G. (1996, 2003) McDonaldizace společnosti: výzkum měnící se povahy soudobého společenského života. Academia.

4 Mediální kultura, masová kultura, populární kultura

Povinná četba:
ADORNO, T. (1941) On Popular Music. Studies in Philosophy and Social Science, no. 9, 17-48.
JENKINS, H. (2006) Covergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York University Press. (Introduction: 'Worship at the Altar of Convergence': A New Paradigm for Understanding Media Change, pp. 1-24)
HEBDIGE, D. (2012) Subkultura a styl. Dauphin. (Kapitola 6: Subkultura: nepřirozený zlom, pp. 139-142)

Související literatura:
BOURDAA, M. (2012) This is not Marketing. This is HBO: Branding HBO with Transmedia Storytelling. Networking Knowledge, 1(7), 18-25.
MARWICK, A. (2014) "Dolphins Are Just Gay Sharks": Glee and the Queer Case of Transmedia as Text and Object. Television & New Media, 15(7): 627-647.
MILLER, T. (2010) “Film and Society” in Curran, J. ed. Media and Society. (5th ed.). Bloomsbury Academic, pp. 18-37.
HESMONDHALGH, D. (2012) The Cultural Industries. 3rd ed. Sage.
WILLIAMS, R. [1958] “Culture Is Ordinary” in: Williams, R. (1989) Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism. Verso, pp. 3-14.

Související literatura v češtině:
ADORNO, T. (2009). Schéma masové kultury. Oikoymenh.
ADORNO, T. (2015) Úvod do sociologie hudby: dvanáct teoretických přednášek. Filosofia.
HEATH, J., POTTER, A. (2012). Kup si svou revoltu. Rybka Publishers.
POSTMAN, N. (2010). Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy. Mladá fronta.

5 Mediální publika

Povinná četba:
ANG, I. (1985) Watching Dallas. Soap Opera and the Melodramatic Imagination. Routledge. (první tři kapitoly)
BIRD, S. E. (2011). Are we all produsers now? Convergence and media audience practices. Cultural Studies, 25(4-5), 502-516.

Související literatura:
HALL, S. ([1973] 1980) 'Encoding/decoding'. in Centre for Contemporary Cultural Studies (Ed.): Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79. Hutchinson, pp. 128-138.
KATZ, E., LIEBES, T. (1990) "Interacting With 'Dallas': Cross Cultural Readings of American TV" Canadian Journal of Communication, vol. 15(1), pp. 45-66.
ANG, I. (1996) Living Room Wars: Rethinking Media Audiences for a Postmodern World. Routledge.
FISKE, J. (1989) Understanding Popular Culture. Unwin Hyman.
LIVINGSTONE, S. (1998) Relationships between media and audiences: Prospects for future audience reception studies. in: Liebes, T., and Curran, J. (Eds.). Media, Ritual and Identity: Essays in Honor of Elihu Katz. Routledge.
MORLEY, D., BRUNDSON, C. (1999) The Nationwide Television Studies. Routledge. (obsahuje: BRUNSDON, C., MORLEY, D. (1978) Everyday Television – Nationwide. BFI. a také: MORLEY, D. (1980) The 'Nationwide' Audience: Structure and Decoding. BFI.)
PEIRCE, L. M. (2011) Remediation Theory: Analyzing What Made Quarterlife Successful as an Online Series and Not A Television Series. Television & New Media, vol. 12(4), 314-325.
WUERFEL, M. (2014) Transmedia Appropriation and Socialization Processes Among German Adolescents. International Journal of Communication, vol. 8, 2240- 2258.

Související literatura v češtině:
MACEK, J., MACKOVÁ, A., ŠKAŘUPOVÁ, K. & WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, L. (2015) Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva). Masarykova univrzita.
SPITZER, M. (2014) Digitální demence. Host.
TAPSCOTT, D., WILLIAMS, A.D. (2010) Wikinomie: jak masová spolupráce mění svět a obchod. Fragment. (Kapitola 5: Prozumenti, pp. 123-146, kapitola 7: Platformy pro participaci, pp. 176-203)
VOLEK, J. (2015) Televizní publika ve věku digitální fragmentace. In Kaňka, P. e tal. eds. Autor-vize-meze-televize. Ústav pro studium totalitních režimů Praha a Vysoká škola múzických umění Bratislava, pp. 133-146.

6 Spektákl

Povinná četba:
BAUDRILLARD, J (1995) The Gulf War Did Not Take Place. Indiana University Press. (Kapitola 3: The Gulf War Did Not Take Place, pp. 61-87)
DEBORD, G. (2007) Splečnost spektáklu. :intu: (Kapitola 2: Zboží jako spektákl, pp. 13-21)

Související literatura:
BAUDRILLARD, J. (1988) The Ecstasy of Communication. MIT Press.
GITLIN, T. (1980) The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left. University of California Press.
KELLNER, D. (2002) Media Spectacle. Routledge. (Kapitola 1: Media Culture and the Triumph of the Spectacle, pp. 1-33)
LEE, C. C. (2002) Global Media Spectacle: News War over Hong Kong. State University of New York Press.

7 Mediální technologie

Povinná četba:
DEUZE, M. (2007) Convergence Culture in Creative Industries. International Journal of Cultural Studies, 10(2), 243–263.
TERRANOVA, T. (2014) Network Culture. Politics for the Information Age. Pluto. (Chapter 3: Free Labour, pp. 73-97)

Související literatura:
FUCHS, C. (2008) Internet and Society: Social Theory in the Information Age. Routledge.
INNIS, H. (1950) Empire and Communications. Clarendon Press.
INNIS, H. (1951) The Bias of Communication. University of Toronto Press.
KREISS, D. (2016). Networked Ward Politics: Parties, Databases, and Campaigning in the Information Age. Oxford University Press.
MANOVICH, L. (2013) Media after Software. Journal of Visual Culture, 12(1), 31-37.
McLUHAN, M. (1962) The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. University of Toronto Press.
McLUHAN, M. (1964) Understanding Media: The Extensions of Man. McGraw-Hill.
McCHESNEY, R. PICKARD, V. (2011) Will the Last Reporter Please Turn Out the Lights? The Collapse of Journalism and What Can Be Done about It. New Press.
MILLER, T., KRAIDY, M. (2016) Global Media Studies. University of Illinois Press. (Kapitola 5: Mobile Telephony, pp. 103-123)
TURKLE, S. (2011) Alone Together: Why We Expect More From Technology and Less From Each Other. Basic Books. (Kapitola 8: Always On, pp. 151-170)

Související literatura v češtině:
MACEK, J. (2013) Poznámky ke studiím nových médií. Masarykova univerzita.
MANDER, J. (2000) Čtyři důvody pro zrušení televize. Doplněk.
MANOVICH, L. (2018). Jazyk nových médií. Karolinum.
McLUHAN, M. (1991) Jak rozumět médiím: extenze člověka. Odeon.
McLUHAN, M. (2000) Člověk, média a elektronická kultura. Jota.
McQUAIL, D. (2016) Žurnalistika a společnost. Karolinum.
MEYROWITZ, J. (2006) Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování. Karolinum.
MORAVEC, V. (2016) Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Academia.
MYERSON, G. (2003) Heidegger, Habermas a mobilní telefon. Triton.
OSVALDOVÁ, B., NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, A., & ČERMÁK, M. (2009) Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Karolinum.
TAPSCOTT, D., WILLIAMS, A.D. (2010) Wikinomie: jak masová spolupráce mění svět a obchod. Fragment. (Kapitola 1: Wikinomie, pp. 19-42)

8 Společnost sítí

Povinná četba:
CASTELLS, M. (2011) "A Network Theory of Power" International Journal of Communication, vol. 5, 773–787.
van DIJK, J. (2012) The Network Society. (3rd ed.) Sage. (Kapitola 2: Networks: The Nervous Systems of Society, pp. 22-48)
ŽIŽEK, S. (1998) Cyberspace, or, How to Traverse the Fantasy in the Age of the Retreat of the Big Other. Public Culture, vol. 10(3) 483-513.

Související literatura – společnost sítí:
van DIJCK, J. (2013) The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media. Oxford University Press.
FISH, A., SRINIVASAN, R. (2011) "Digital Labour is the New Killer App" New Media & Society, vol. 14(1) 137–152.
JENKINS, H. (2006) Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York University Press.
JENKINS, H. (2013) Spreadable Culture: Creating Value and Meaning in a Networked Culture. New York University Press.
MOROZOV, E. (2011) The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. Public Affairs.
MOROZOV, E. (2013) To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism. Public Affairs.
YANG, G. (2009) The Power of the Internet in China: Citizen Activism Online. Columbia University Press.

Související literatura – velká data:
DAVENPORT, T. et al. (2012) "How 'Big Data' Is Different" MIT Sloan Management Review, vol. 54(1), 43-46.
FOX, S., DO, T. (2013) "Getting Real about Big Data: Applying Critical Realism to Analyse Big Data Hype" International Journal of Managing Projects in Business, vol. 6(4), 739-760.
MOSCO, V. (2014) To the Cloud: Big Data in a Turbulent World. Paradigm Publishers.

Související literatura v češtině:
MUSIL, J. (2003). Elektronická média v informační společnosti. Votobia.

9 Panoptikon

Povinná literatura:
ANDREJEVIC, M. (2004) “The webcam subculture and the digital enclosure” in: Couldry, N., McCarthy, A., eds. Mediaspace: Place, scale and culture in a media age. Routledge, 193-208.
MacKINNON, R. (2011) "China's 'Networked Authoritarianism'" Journal of Democracy, vol. 22(2), 32-46.

Související literatura:
ANDREJEVIC, M. (2007) iSpy: Surveillance and Power in the Interactive Age. University of Kansas Press.
CHOI, G. Y., LEWALLEN, J. (2017) “Say Instagram, Kids!”: Examining Sharenting and Children’s Digital Representations on Instagram. Howard Journal of Communications, vol. 0(0), 1-21.
FOUCAULT, M. (1977) Discipline and Punish. The Birth of the Prison. Penguin.
MARWICK, S. (2012) "The Public Domain: Social Surveillance in Everyday Life" Surveillance & Society, vol. 9(4), 378-393
TSUI, L. (2003) "The Panopticon as the Antithesis of a Space of Freedom: Control and Regulation of the Internet in China" China Information, vol. 17(2), 65-82

Související literatura v češtině:
FOUCAULT, M., CHOMSKY, N., & ELDERS, F. (2005). Člověk, moc a spravedlnost. :intu:
FOUCAULT, M. (2000) Dohlížet a trestat. Dauphin.

10 Digital divides

Povinná literatura:
WESSELS, B. (2013) “The Reproduction and Reconfiguration of Inequality” in: Ragnedda, M., Muschert, G.W. eds. The Digital Divide: The Internet and Social Inequality in International Perspective. Routledge, 17-28.
van DIJK, J. (2013) “A Theory of the Digital Divide” in: Ragnedda, M., Muschert, G.W. eds. The Digital Divide: The Internet and Social Inequality in International Perspective. Routledge, 29-51.

Související literatura:
van DIJK, J. (2005) The Deepening Divide: Inequality in the Network Society. Sage.
FLORIDA, R. (2002) The Rise of the Creative Class. Basic Books.
GUERRIERI, P., BENTIVEGNA, S. (2011) The Economic Impact of Digital Technologies: Measuring Inclusion and Diffusion in Europe. Edward Elgar.
NORRIS, P. (2001) Digital Divide, Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide. Cambridge University Press.

Související literatura v češtině:
LUPAČ, P. (2015) Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti. Slon.

Last update: Miessler Jan, Mgr. (28.05.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html