SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
New Media - JKM010
Title: Nová média
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:8/0, Ex [HT]
Capacity: 92 / unknown (92)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Mgr. Miloš Hroch, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Incompatibility : JJM335
Is incompatible with: JJM335
Is interchangeable with: JJM335
Annotation - Czech
Cílem kurzu je přiblížit široké spektrum změn, kterými prošla a stále prochází společnost v souvislosti s nástupem a následným rozmachem takzvaných nových (tj. digitálních) médií. Předmět se zabývá digitálními médii nejen ve smyslu technologických procesů a zařízení, které se používají při výběru, přenosu a příjmu informací, ale i ve smyslu společenských procesů. Představí základní teoretické pohledy na nová média, včetně sociologie vědy a techniky, kritické politické ekonomie, etnografie publik, studia algoritmů a software studies. Předmět dá studentům konceptuální výbavu a faktografický základ pro analýzu současných trendů v oblasti digitálních médií a jejich potenciálních dopadů na kulturu a společnost.
Last update: Švelch Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (22.02.2021)
Course completion requirements - Czech

1.     Blog post [A] na libovolné téma z oblastí souvisejících s tématy předmětu – publicistický text + 5 komentářů k postům kolegů. Rozsah 2-4 NS.

2.     Blog post [B], který je shrnutím aktuálního odborného článku z oblasti výzkumu nových médií + 5 komentářů k postům kolegů. Rozsah 3-5 NS.

3.     Online test z povinné četby s otevřenými otázkami. Koná se na stránce předmětu v Moodle.

Last update: Švelch Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
Literature - Czech

Seznam povinné literatury je v aktuální verzi studijní opory ZDE.

Literatura je ke stažení na stránce předmětu v Moodlu.

Last update: Švelch Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
Syllabus - Czech

Plán na tento semestr je v aktuální verzi studijní opory ZDE.

Last update: Švelch Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (01.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html