SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Media Systems - JKM006
Title: Mediální systémy
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, Ex [HT]
Capacity: 92 / unknown (92)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (29.09.2022)
V rámci výuky budou představeny základní principy systémového myšlení o médiích. Předmět seznámí posluchače s tematikou mediálních systémů, bude jim prezentovat teoretické pohledy na mediální systémy.
Studenti získají představu o komparativním výzkumu médií. Předmět bude věnovat pozornost médiím jednotlivých vybraných zemí a na jejich příkladu bude prezentovat možné typy mediálních systémů. Studenti získají přehled o globální mediální krajině, osvojí si schopnost rozlišovat určující rysy mediální krajiny a schopnost přemýšlet o médiích a mediálních organizacích nad úrovní jednotlivostí vyšších systémových celků, které se dostávají do různých typů interakce.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (29.09.2022)

Absolvováním kurzu studenti získají základní přehled o variabilitě a dynamice mediálních "systémů" v jednotlivých zemích, osvojí si schopnost rozlišovat určující rysy mediální krajiny a schopnost přemýšlet o médiích a mediálních organizacích na úrovni vyšších celků, které se dostávají do různých typů komplexní interakce. 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (30.11.2023)

HALLIN, D., MANCINI, P. (2004). Comparing media systems: three models of media and politics. Cambridge University Press. (český překlad: HALLIN, D., MANCINI, P. (2008). Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky. Portál.)

HALLIN, D., MANCINI, P. (2011). Comparing media systems beyond the Western world. Cambridge University Press.

HARDY, T. (2008). Western media systems. Routledge.

ESSER, F., HANITZSCH, T. eds (2012). The handbook of comparative communication research. Routledge.

CHAN, J. M., LEE, F.L.F. (2017). Advancing comparative media and communication research. Routledge.

LUHMANN, N. (2014). Realita masmédií. Academia.

PALETZ, D., JAKUBOWITZ, K. (2003). Business as usual: continuity and change in Central and Eastern European media. Hampton Press.

RAGIN, C. (1989). The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies. University of California Press.

SPARKS, C. (2007). Globalization, Development and the Mass Media. Sage.

YIN, J. (2008). Beyond the Four Theories of the Press: A New Model for the Asian & the World Press. Journalism & Mass Communication Monographs, 10, 3 - 62.

+ soubory článků a studií samosběrem během semestru (DÚ2 - DÚ4)

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (20.10.2023)

Úspěšné ukončení předmětu předpokládá odevzdávání domácích úkolů v průběhu semestru (80%; požadováno odevzdání všech úkolů), klasifikace rovněž zohlední zodpovídání anketek v závěrečných minutách každého setkání (20%). 

Požadavky na jednotlivé úkoly budou upřesněny během úvodního setkání a dále průběžně.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (03.01.2024)

Plán přednášek:
.

1) Úvod do problematiky

- úvodní seznámení s kursem, požadavky, klasifikací

- politický systém

- mediální systém

- veřejná sféra

- 3 podmínky demokracie, normativita, typologie intervencí, reprezentace, svoboda/pluralita x odpovědnost, objektivita x paralelismus

- zadání domácího úkolu č. 1 (DÚ1)

- anketka č.1 (A1) https://forms.gle/vCsMZdPmHiFHpenG9

.

Literatura: Trampota a Vojtěchovská (2010): str. 31 - 44, Křeček (2013): str. 19 - 43

Zadání domácího úkolu (DÚ1): Aktualita ilustrující vybraný moment výkladu (regulace mediálního systému) vč. zamyšlení. 

Text úkolu po vypracování zkopírujte sem: https://forms.gle/xFe9GAm8QEKX9jg86

.

2) Hallin - Mancini model (H+M)

- vyhodnocení DÚ1 a A1

- 4 teorie tisku jako zombie mediálních studií

- Hallin - Mancini model:

- proměnné/faktory

- středo- a severoevropský model

- mediteránní model

- atlantický model

- zadání domácího úkolu č. 2 (DÚ2)

- anketka č. 2 (A2): https://forms.gle/HZTEmxmf4k3kkMJV7

.

Literatura: Hallin, Mancini: 2004, resp. 2008; Křeček (2013): str. 58 - 71; vlastní rešerše dle zadání DÚ2

.

Zadání domácího úkolu (DÚ2): 

1) Samostatné nalezení odborného textu, jehož tématem je usouvztažnění mediálního sytému ČR (příp. jiné CEE země) s H+M modelem

2) "Rezervace" tohoto textu ve sdíleném dokumentu - pro přístup použijte fakultní Google účet (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wItxtUXAdHPIhiSDW04Joe4-h-wsBzL89bsHjU6M498/edit?usp=sharing)

3) Odevzdání výtahu z tohoto textu o rozsahu min 2 NS do příslušného úložiště v SISu ("studijní mezivýsledky")

 

3) H+M a ČR

- vyhodnocení DÚ2 a A2

- implementace ČR (CEE) do H+M (výklad)

- zadání domácího úkolu č. 3

- anketka č.3

.

Literatura:

Herrero, L.C. et al. (2017) ‘Rethinking Hallin and Mancini Beyond the West: An Analysis of Media Systems in Central and Eastern Europe’, International Journal of Communication (19328036), 11, pp. 4797–4823

CEJC, Intervieuw: Comparing Media Systems in Central and Eastern Europe (The interview with Prof. Daniel C. Hallin and Prof. Paolo Mancini was conducted by Adam Szynol and Michał Głowacki during the international conference Journalistic Culture in Different Media Systems in the Theoretical Perspective and Practice on 23rd February 2011, in Wrocław.)

.

Zadání domácího úkolu (DÚ3): 

1) Samostatné nalezení odborného textu, jehož tématem je akutalizace/upgrade H+M modelu na současnost (cca deset posledních let)

2) "Rezervace" tohoto textu ve sdíleném dokumentu (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wItxtUXAdHPIhiSDW04Joe4-h-wsBzL89bsHjU6M498/edit?usp=sharing )

3) Odevzdání výtahu z tohoto textu o rozsahu min 2 NS do příslušného úložiště v SIS.

Termín pro odevzdání DÚ3: půlnoc 7.1.2024.

.

4) H+M dnes

Distanční výuka dle dohody v termínu 8.1. - 12.1. (informace mailem).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html