SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Project Management - JKB133
Title: Projektový management
Guaranteed by: Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 20 / 20 (20)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9196
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Incompatibility : JJB295
Is incompatible with: JJB295
Annotation - Czech
Last update: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D. (18.01.2023)
Předmět zajišťuje studentům vhled do problematiky řízení projektů, což je jedna z důležitých disciplín jak pro práci v podniku, tak i ve výzkumných a marketingových agenturách. Seznamuje je s teoretickými východisky řízení projektů jak v klasickém systému, tak i za pomocí agilních metody.
Teoretická témata jsou doplněna týmovou prací na zadaném projektu.
Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D. (14.09.2023)

 Splnění požadavků předmětu:

 

- dílčí aktivity na zadaném projektu během semestru, např. porady, konzultace, odevzdávání reportů. V online podobě se odevzdávají reporty, kontaktní formou probíhají schůzky a porady týmu  (váha 40 %)

- vypracování a on-line prezentace týmového projektu (tým musí úspěšně dokončit jednoduchý projekt a k němu musí vypracovat a předat veškerou projektovou dokumentaci, výsledek projektu a hodocení práce týmu: jak tým pracoval v průběhu semestru; vše bude prezentována v rámci posledních hodin; váha sem. práce v hodnocení je 40%)

 - test na teoretické znalosti a znalosti názvosloví z projektového managementu - probíhá on-line v Moodlu (váha 20%)

Student/ka musí splnit všechny dílčí výstupy (test, týmový projekt a aktivity týmu (porady, reporty týmu)!

 

 

Klasifikace proběhne podle systému ECTS grading na stupnici A-F. 

Celkový výkon studenta/ky bude uveden v procentech (0-100 %) a dle nich stanovena klasifikace: 0-50 % = F, 51-60 % = E, 61-70 % = D, 71-80 % = C, 81-90 %= B a 91% a více = A).

 

Literature - Czech
Last update: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D. (14.09.2023)

Povinné zdroje:

https://soch.cz/blog/

Šochová, Z. Kunce, E: Agilní metody řízení projektů. Computer Press 

Doležal, Jan, et al. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Grada Publishing as, 2016.

 

Doporučené zdroje:

DOLEŽAL, Jan, KRÁTKÝ, Jiří. 5 kroků k úspěšnému projektu. Grada: 2013. ISBN: 978-80-247-4631-9.

KERZNER, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 8th ed. New York: Wiley, c2003, xx, 891 s. ISBN 04-712-2577-0.

ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Vyd. 3. Brno: Computer Press, c2007, x, 344 s. Business books. ISBN 978-80-251-1506-0.

TURNER, J.V. a S.J. SIMISTER. Gower handbook of project management. 4th ed. Editor J Turner. Burlington, VT: Gower, c2007, xl, 871 p. ISBN 978-056-6088-063.

Teaching methods - Czech
Last update: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D. (18.01.2023)

Předmět je vyučován ve formě semináře. Teorie formou videí a četby v Moodlu.

V hodinách probíhá praktický nácvik (rozdělení týmu, výpočet CPM, reporting, porady aj.).

Práce na projektech - samostatná práce a konzultace.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D. (14.09.2023)

Probíraná témata:

 

 • Projekt, projektové řízení
 • Fáze a životní cyklus, cíle a strategie projektu
 • Předprojektová fáze (analýzy jako příležitosti pro projekt, specifikace cílů)
 • Předprojektová fáze (studie proveditelnosti) + Zahájení projektu (obsah projektu)
 • Zahájení  projektu (jak sestavit tým a motivace členů v týmu)
 • Plánování (odhady, organizace projektu, metoda kritické cesty)
 • Realizace projektu (vyhodnocení stavu projektu, porada, řízení změn)
 • Realizace projektu (krizové situace v projektu, konflikty a jejich řešení) + Ukončení projektu
 • Poprojektová fáze 
 • Projektová dokumentace
 • Agilní metody řízení projektu
 • Výpočet CPM (kritická cesta projektu)

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html