SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Creative Workshop II - Editorial B - JKB086
Title: Tvůrčí dílny II - Redakce B
Guaranteed by: Department of Journalism (23-KZ)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 17 (17)
Min. number of students: 10
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. František Géla
Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
Incompatibility : JKB085, JKB087, JKB088
Is incompatible with: JKB085, JKB088, JKB087
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Veronika Macková, Ph.D. (27.01.2023)
Předmět Tvůrčí dílny II - Redakce je určen studujícím 2. ročníku specializace Žurnalistika Žurnalistika (a studujícím 3. ročníku, kteří předmět dosud nemají splněn). Bude vyučován intenzivním blokovým způsobem a je zaměřen na simulaci fungování redakcí v mezích současných opatření. Studentky a studenti se rozdělí do čtyř stejně velkých skupin (Redakce A - Mgr. Trunečka, Redakce B - dr. Macková, Redakce C - Mgr. Géla, Redakce D - dr. Němcová Tejkalová) a výuka bude probíhat v čtyřtýdenních intervalech (podrobnosti jsou uvedeny dále v sylabu). Každá redakce bude mít své samostatné téma, které se upřesní týden před začátkem práce vyučujícím, výstupy redakcí budou průběžně publikovány na webu určeném pro tento předmět. Zároveň budou studující individuálně zpracovávat celosemestrální téma, rozděleni podle své technologické specializace. Každý ze studujících se zapisuje POUZE do JEDNÉ redakce, každé písmeno redakce = jiný předmět v SIS.

Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Veronika Macková, Ph.D. (27.01.2023)
Cílem předmětu je rozšířit praktické a technické dovednosti v oblasti psané a audiovizuální žurnalistiky a fotožurnalistiky. Předmět klade důraz na praktické pojetí, týmovou práci v dané redakci a na práci v terénu.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Veronika Macková, Ph.D. (27.01.2023)
V předmětu se hodnotí aktivní účast a práce na reportážích. Každý člen redakce musí individuálně připravit jednu reportáž dle svého zaměření. Množství týmové práce bude záviset na zaměření jednotlivých redaktorů. Každý studující také celý semestr samostatně zpracovává úkol na základě své technologické specializace a konzultuje ho podle zadání vyučujících zodpovědných za jednotlivé specializace - doc. Němcová Tejkalová - rozhlas, dr. Macková - TV, Mgr. Trunečka - psaná žurnalistika a Mgr. Géla - foto. Studující na tématu pracují v průběhu celého semestru bez ohledu na probíhající blok.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Veronika Macková, Ph.D. (13.04.2023)

Časové rozdělení práce jednotlivých redakcí v semestru:

16. 2. 2023 Přednáška věnovaná fungování online médií, určena především studentům se zájmem o psanou žurnalistiku, ale otevřená všem (od 9:00 - 11:00)

16. 2. 2023 Zadání celosemestrálních úkolů podle specializací:

11:00 - 12:00 rozhlas

13:00 - 14:00 psaná žurnalistika

14:00 - 15:00 foto

15:00 - 16:00 TV (BUDE PROBÍHAT ON-LINE NA TOMTO ODKAZU: meet.google.com/gyw-wmyb-tmm)

23. 2. - 16. 3.   1. redakce

16. 3. - 5. 4.     2. redakce

5. 4. - 27. 4.    3. redakce

27. 4. - 18. 5.  4. redakce 

5. 4. - 27. 4. REDAKCE B

Program redakce B

3.dubna: Úvodní porada REDAKCE B (prezenčně v nístnosti č. 20 na Hollaru nebo online zde: meet.google.com/oxs-synt-obm)
11. dubna: Porada před prvním zpravodajským dnem (mělo být 10. 4., ale to je Velikonočním pondělí), meet.google.com/oxs-synt-obm od 10 hodin
17. dubna: Hodnocení zpravodajského dne č. 1 + porada (15.30-17.30) v místnosti č. 12

Délka krátkého zpravodajského textu je 2400 znaků, délka rozhlasové nebo televizní reportáže (s alespoň jedním synchronem) 0:50 - 1:30, případně 1-3 fotografie s popisky.


20. dubna: Zpravodajský den č. 2

24. dubna: Hodnocení zpravodajského dne č. 2

24. dubna: Odevzdání publicistické reportáže

27. dubna CELKOVÉ HODNOCENÍ REDAKCE

 

31. 5. 2022 Termín odevzdání celosemestrálních úkolů

Společná výuka pro danou redakci se uskuteční celodenně vždy ve čtvrtek a nárazově také v pondělí, přesná časová rozmezí výuky pro celý blok zašle vyučující přes SIS nejpozději týden před zahájením bloku. Po zbytek týdne v období blokové výuky pracují redaktorky a redaktoři na svých individuálních i týmových pracích dle svého plánu a průběžně po dohodě konzultují s vyučujícím své skupiny. Každá redakce splní všechny své povinnosti během vymezeného časového období, po zbytek semestru již její kontaktní výuka neprobíhá, studující pracují individuálně na celosemestrálních úkolech.

V každé redakci budou dva studující působit jako editoři/editorky.

 

Rozsah celosemestrálních úkolů:

Foto (soubor 10-15 fotografií zpracovávající celosemestrální téma)

Psaná žurnalistika (série tří textů různého žánrového provedení ke stanovenému tématu)

Rozhlas (série tří materiálů různého žánrového provedení ke stanovenému tématu)

TV (série tří materiálů různého žánrového provedení ke stanovenému tématu)

Váhy jednotlivých úkolů pro celkový výsledek: 40 % celosemestrální úkol, 20 % publicistika, 20 % samostatný úkol v době fungování redakce, 20 % samostatný úkol v době fungování redakce, s tím, že všechny složky hodnocení musejí být kvalitativně splněny alespoň na 51 %.

Celkové hodnocení
100-91 % A
90-81 % B
80-71 % C
70-61 % D
60-51 % E
50-0 % F

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html