SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Propaganda - JKB059
Title: Dějiny propagandy
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 70 / unknown (87)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4375
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
PhDr. Martin Groman, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Groman, Ph.D.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Annotation - Czech
Předmět seznámí posluchače s vývojem propagandy. Pozornost bude věnovat starším staletím, ale hlavní část
přednášek se bude zabývat proměnami propagandy v průběhu 20. století. V rámci přednášek se studenti seznámí
s výraznými osobnostmi dějin propagandy a s významnými propagandistickými kampaněmi, jejichž
prostřednictvím bude studentům prezentováno, jak se propaganda vyvíjela. Přednášky budou ukazovat, jakým
způsobem se do propagandy zapojovala postupně v 19. a hlavně ve 20. století nově vznikající média – film,
rozhlas, televize, internet. Pohled bude věnován světovému vývoji ale současně vždy také propagandě
uplatňované v rámci českých zemí. Závěrečná přednáška se bude zabývat formami propagandy, která je spojená
se současností.
Last update: Štoll Martin, prof. MgA., Ph.D. (10.09.2019)
Syllabus - Czech

* Plán přednášek:
1) Vymezení pojmu propagandy, typologie propagandy
2) Přehled vývoje propagandy do konce 18. století - propaganda panovnických dvorů, církevní propaganda
3) Francie v době Napoleona Bonaparta jako příklad státem řízení propagandy, fungování propagandy
v Evropě v 19. století (revoluční rok 1848, Krymská válka, prusko-rakouská válka, fungování
propagandy v Rakousku-Uhersku), propaganda v průběhu války Severu proti Jihu v USA
4) Podoba propagandy v době 1. světové války (institucionalizovaná propaganda v Evropě a USA, využití
filmu)
5) Propagandistické fungování médií v Sovětském svazu ve 20. a 30. letech 20. století (organizace
propagandy, různé typy médií jakou součást propagandy)
6) Pojetí propagandy v nacistickém Německu 30. let 20. století (osoba Josepha Goebbelse a fungování
ministerstva propagandy a lidové osvěty, tisk, rozhlas a film v rámci propagandy)
7) Druhá světová válka (propaganda velmocí - USA, Velká Británie, Sovětský svaz, nacistická
propaganda, působení médií v protektorátu)
8) Propaganda Východ versus Západ v 50. a 60. letech (hledání špiónů, období mccarthismu, causa manželů
Rosenbergových, boj o vesmír, ohniska mezinárodního napětí - Kuba, Berlín, Vietnam, konec kolonialismu)
9) Propaganda v Československu v letech 1948-1969 (boj proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli, politické
procesy, kampaně na pomoc zemím Třetího světa)
10) Propagandistický souboj mezi Východem a Západem v 70. a 80. letech 20. století (jaderné zbrojení, tzv.
hvězdné války, boj proti sionismu, kampaně proti imperialismu, propaganda USA - Vietnam, Afghanistán,
sportovní akce)
11) Propaganda v normalizačním Československu (kampaně proti disentu a emigraci, úloha rozhlasu a
televize, úloha populární kultury)
12) Podoby státní propagandy na přelomu 20. a 21. století (státní propaganda Rusko, USA, Čína,
ekonomická propaganda, zapojení moderních technologií)

* Povinná literatura:
BEDNAŘÍK, P. - JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Grada, 2011.
BERNAYS, E. Propaganda. IG, 2005.
DUFFACK, J. J. Dr. Joseph Goebbels: poznání a propaganda. Naše vojsko, 2002.
JOWETT, G. - O´DONNEL, V. Propaganda and persuasion. Sage, 2015.
JOWETT, G. - O´ DONNEL, V. Readings in propaganda and persuasion: new and classic essays. Sage, 2006.
LASWELL, H. D. Propaganda technique in the Word war. Martino Publishing, 2013.
PAŽOUT, J. (ed.) Informační boj o Československo/v Československu (1945-1989). Ústav pro studium totalitních režimů, 2014.
TAYLOR, R. Filmová propaganda: Sovětské Rusko a nacistické Německo. Academia, 2016.
BÍLEK, P. A. (ed.). Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Pistorius a Olšanská, 2010.
ZOLLMAN, F. Media, propaganda and the politics of intervention. Peter Lang, 2017.

* Doporučená literatura:
BERKHOFF, K. Motherland in Langer: Soviet propaganda during World War II. Harvard University Press, 2012.
BITTMAN, L. Mezinárodní dezinformace: černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Mladá fronta, 2000.
BRADY, A. M. Marketing dictatorship: propaganda and thought work in contemporary China. Rowman and Littlefield, 2008.
COLE, R. International encyclopedia of propaganda. Fitzroy Dearborn Publishers, 1998.
COLLINS, R. F. Children, War and Propaganda. Peter Lang, 2011.
CULL, N. J. Propaganda and mass peruasion: a historical encyclopedia 1500 to the present. ABC-CLIO, 2003.
FTOREK, J. Manipulace a propaganda na pozadí současné informační války. Grada, 2017.
CHOMSKY, N. Media kontrol: the spectacular achievements of propaganda. Sevens Stories Press, 2002.
KALLIS, A. A. Nazi propaganda and the Second World War. Palgrave Macmillan, 2008.
MARLIN, R. Propaganda and the Ethics of Persuasion. Broadview Press, 2013.
O´SHAUGHNESSY, N. J. Selling Hitler: propaganda and the Nazi brand. Hurst and Company, 2016.
TAYLOR, P. M. War and the media: propaganda and persuasion in the Gulf War. Manchester University Press, 1998.
THOMPSON, J. L. Politicians, the press and propaganda: Lord Northcliffe and the great war 1914-1919. Kent State University Press, 1999.
TOMEK, P. Československá redakce Radio Free Europe: historie a vliv na československé dějiny. Academia, 2015.


Písemná - závěrečný zkouškový test

Last update: Končelík Jakub, PhDr., Ph.D. (03.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html