SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Game Studies - JKB054
Title: Úvod do Game Studies
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 62 / unknown (62)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Annotation - Czech
Předmět poskytuje základní vhled do oblasti akademického studia média počítačových her, neboli game studies. Na počítačové (částečně i deskové a karetní) se zaměří z mnoha pohledů, jako jsou např. formální analýza, naratologie, ludologie, kulturální studia, sociologie, politická ekonomie aj. Bude postupovat od toho, jak hry fungují a nefungují po formální a strukturní stránce, k tomu, jaká je jejich pozice v našem životě a v naší kultuře. Příklady budou zahrnovat vše od Pongu až po League of Legends. Ačkoli se zmíní o strategiích herního designu, nejedná se o předmět, kde se studenti naučí navrhovat hry, ačkoli znalost média dobrému designu jistě napomůže. Předmět se dotkne i často veřejně diskutovaných otázek: Vzbuzují násilné hry v lidech násilné chování? A mohou hry být umění?
Last update: Štoll Martin, prof. MgA., Ph.D. (10.09.2019)
Course completion requirements - Czech

1.       Blog post s analýzou jedné ze zadaných her (30 %)

2.      Závěrečná esej (výběr ze tří tematických variant) (50 %)

3.      Participace v předmětu (20 %)

Last update: Švelch Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (21.09.2022)
Literature - Czech

BENDOVÁ, H. Umění počítačových her. NAMU, 2017.

EGENFELDT-NIELSEN, S. – SMITH, J. H. – TOSCA, S. P. Understanding video games: the essential introduction. Routledge, 2012.

ŠVELCH, J. Hra pro více hráčů: Herní studia a interdisciplinarita. In SUWARA, B. – HUSÁROVÁ, Z. (Eds.). V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre (pp. 125–141). SAP a Ústav svetovej literatúry SAV, 2012

ŠVELCH, J. Co nám říká hra: Teoretické a metodologické přístupy k počítačové hře jako expresivnímu médiu. Iluminace, 24(2), 2012, 33–48

 

Doporučená literatura:

BOGOST, I. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. MIT Press, 2007.

DONOVAN, T. Replay: The History of Video Games. Yellow Ant, 2010.

FERGUSON, C. J. Much Ado About Nothing: The Misestimation and Overinterpretation of Violent Video Game Effects in Eastern and Western Nations. Psychological Bulletin, 2010.

JUUL, J. Half-real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds.MIT Press, 2005.

JUUL, J. A casual revolution: reinventing video games and their players. MIT Press, 2009.

TAVINOR, G. The art of videogames. Wiley-Blackwell, 2009.

Last update: Švelch Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (21.09.2022)
Syllabus - Czech

Aktuální sylabus se všemi termíny a úkoly najdete ZDE.

 

Témata přednášek:

1.      Úvod, představení předmětu a oboru game studies.

2.      Historie digitálních her

3.      Antropologické studium (nedigitálních) her; pokusy o definici hry

4.      Specifika digitálních her a formování game studies jako oboru

5.      Vyjadřovací prostředky her: narativ a reprezentace

6.      Vyjadřovací prostředky her: pravidla a mechaniky

7.      Jak číst hru

8.      Avatar, imerze a agence

9.      Hráčská kultura a demografie  hráčů

10.  Herní průmysl

11.  Účinky her, hry a etika

Last update: Švelch Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (15.11.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html