SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Diploma Theses Seminar - JJM334
Title: Diplomový seminář
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2013 to 2014
Semester: both
E-Credits: 8
Hours per week, examination: 7/0, C [HT]
Capacity: winter:90 / unknown (74)
summer:unknown / unknown (74)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Teacher(s): PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Class: Nekontrolovat_RL
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (14.02.2021)
The Diploma Seminar is focused on developing the critical approach to relation bewteen factual and methodological issues related to the work on diploma theses and on critical approach to methods and research techniques, incl. surveys, chosen for work on specific topic.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (11.02.2022)

Cílem předmětu je vést studenty ke kritickému přístupu k metodám nabízejícím se pro zpracování jejich magisterských diplomových prací. Seminář má formu konzultací studenta s vedoucím jeho diplomové práce.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (11.02.2022)

K předmětu není doporučená literatura, konkrétní tituly se zadávají podle charakteru magisterských diplomových prací.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (18.09.2022)

Předmět je ukončen zápočtem. Zápočet je udělen na základě předložení jedné kapitoly nebo jiné ucelené části magisterské diplomové práce v rozsahu 15-20 normostran, která je vedoucím práce akceptována. Vedoucí práce poté pošle v průběhu zkouškového období semestru e-mail Petru Bednaříkovi (petr.bednarik@fsv.cuni.cz), že student odevzdal stanovenou část diplomové práce, a proto mu může být zapsán do SISu zápočet.

Informaci od vedoucího práce o splnění podmínek pro udělení zápočtu potřebujeme dostat nezpozději do 30. září 2022. 

POZOR!!!! Diplomový seminář si student jako každý povinný předmět může zapsat v průběhu studia maximálně dvakrát. Pokud ani při druhém zápisu předmět nesplní, tak mu bude studium automaticky ukončeno. Je nutné si tedy dávat pozor, aby tato situace nenastala.!!!

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html