SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Analysis of Political Communication - JJM212
Title: Analýza politické komunikace
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 15 (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Pre-requisite : JJM204, JJM205
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (05.03.2024)
Seminářový kurs Analýzy politické komunikace navazuje na teoretický předmět Média, moc, politika.
Cílem kursu je "zhmotnit" vybrané koncepty 3. a 4. věku politické komunikace - tedy identifikovat výskyt zvolených jevů v českém politickém provozu, popsat je... a nejlépe k nim najít i konkrétní osobu a s ní provést rozhovor.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (19.02.2024)

skripta Křeček (2013): Policiká komunikace od res publica po public relations, Praha: Grada

a dále literatura samovýběrem dle zvoleného konceptu

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (19.02.2024)

Požadována je účast na všech (či téměř všech) setkáních kursu, aktivní participace, dohodnutý a správný výstup samostatné činnosti vč. jeho prezentace.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (21.02.2024)

Úvodní setkání předpokládají diskusi o teoretických konceptech překryvu 3. a 4. věku politické komunikace a jejich realizaci v českém politickém provozu. Budou identifikovány a rozděleny ty nejvhodnější pro následné "zhmotňování".

Samotstatná práce předpokládá intenzivní rešeršní činnost související teoretické literatuy a následné prezentování na společných setkáních kursu cca v 1/3 semestru.

Navazující samostatná fáze je určena pro identifikování a kontaktování vhodných ilustračních politických aktérů a provedení polostruktukturovaných rozhovorů.

Závěrečná setkání kursu jsou vyhrazena pro prezentace individuálních výstupů.

Detailněji (vč. harmonogramu) bude sylabus upřesněn po prvním setkání kursu. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html