Doctoral Seminar III. - JJD009
Title: Doktorandský seminář III.
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2014 to 2017
Semester: winter
E-Credits: 10
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 12 (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Students acquire experiences with various ways of scientific work; ability to present a research project. Students will learn to formulate basic research problems and to present them to the participators of the seminar. When presenting his work and during the time other colleagues are presenting, the student will demonstrate, that he orientates in the methodology, scholarly literature and methods of scientific work.
Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2018)
Aim of the course - Czech

Cílem DSIII je položit základy tvorbě disertačních prací u studentů druhého ročníku studia.

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2013)
Teaching methods - Czech

Výuka směřuje k posilování dovednosti v oblasti výstavby a kritické reflexe odborných textů.

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2018)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou získání zápočtu za DST III, IV nebo DSH III, IV je (pro každého studenta):

-          odevzdání ucelené části disertační práce o rozsahu min. 20-25 NS

-          oponentura minimálně jednoho projektu v roli hlavního studentského oponenta

-          domácí příprava formou četby a opoznámkování částí disertačních prací jiných studentů

-          aktivní účast ve druhé části dílny v rámci kolektivního komentování probíraného textu

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2018)
Syllabus - Czech

DS III (a IV) je doktorská dílna zaměřená na zahájení reálné tvorby disertační práce a zvyšování její kvality.

Doktorská dílna má podobu setkání nad částmi disertačních prací. V rámci doktorské dílny každý student v termínech stanovených vedoucím semináře odevzdá první verzi ucelené části práce o rozsahu minimálně 30 NS (lze doporučit část teoretického nebo metodologického úvodu).

Ke každému odevzdanému textu je určen hlavní studentský oponent, který vystoupí v první části dílny. V první části dílny na odevzdanou kapitolu reaguje také vedoucí dílny a případně školitel. Druhá část dílny je věnována kolektivnímu poskytnutí zpětné vazby na základě předchozího prostudování odevzdaného textu všemi studenty.

Doktorské dílny se odehrávají ve dvou okruzích - historickém (DSH) a teoretickém (DST) - které se setkávají separátně. Každý student si ve druhém ročníku zapíše buď DST III a DST IV nebo DSH III a DSH IV. Studenti jsou rozdělení do dílen podle témat disertačních prací vedoucím semináře. O změne zařazení lze individuálně jednat, důvodem však může být jedině argument, dokazující, že téma disertační práce lépe odpovídá zaměření druhé dílny.

Obě doktorské dílny mají vedoucího/vedoucí dílny. Vedoucí dílny stanovuje a distribuuje (za pomoci CDS) data setkání, data odevzdání kapitol jednotlivými studenty a zve školitele. Členy doktorské dílny jsou automaticky také školitelé všech zapsaných studentů; školitelé jsou také zváni k účasti na setkáních doktorských dílen.

Studenti odevzdávají kapitoly disertačních prací e-mailem na adresu cds.iksz@gmail.com nejpozději deset pracovních dnů před setkání dílny věnované jejich kapitole.

Podmínkou získání zápočtu za DST III, IV nebo DSH III, IV je (pro každého studenta):

-odevzdání ucelené části disertační práce o rozsahu min. 20-25 NS
-oponentura minimálně jednoho projektu v roli hlavního studentského oponenta
-domácí příprava formou četby a opoznámkování částí disertačních prací jiných studentů
-aktivní účast ve druhé části dílny v rámci kolektivního komentování probíraného textu

Kapitoly, prosím, zasílejte CDS, které je bude dále distribuovat všem studentům kursu, vedoucí dílny a školitelům.

 

ROZPIS DST na rok 2019/2020


ZS 2020-21

6. 11. (9.30 - 10.50, Google Meet)
Prezentace kapitoly: David Kohout
Studentský oponent: Kateřina Sýsová

 

20.11. (9.30-10.50, místnost č. 110)

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

 

18.12. (9.30-10.50, místnost č. 110)

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

LS 2019/20

x. 3. (9.30-10.50, místnost č. )

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

 

 x.4.  (9.30-10.50, místnost č. )

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

 

x.5.  (9.30-10.50, místnost č. )

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

 

 

 

 

 

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (13.10.2020)