Marketing communication of small and medium enterprises - JJB298
Title: Marketingová komunikace malých a středních podniků
Czech title: Marketingová komunikace malých a středních podniků
Guaranteed by: Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (8)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6516
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Incompatibility : JKB036
Is incompatible with: JKB036
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět se zaměřuje na jednotlivé typy podnikové komunikace s detailem na vhodné komunikační kanály. V úvodních lekcích se studenti seznámí s podnikovou terminologií a základními podnikovými procesy. Důraz přitom bude kladen na malé a střední podnikání (MSP, v aj SME). Dále je pozornost věnována interní a externí komunikaci a komunikaci
značky.
Studentům jsou v průběhu přednášek představeny jednotlivé procesy malého a středního podniku a způsob zpracování marketingového plánu jako součást business plánu.
Předmět je zakončen seminární prací a její prezentací.
Last update: Koudelková Petra, Ing. Bc., Ph.D. (30.08.2018)
Literature - Czech

CACCIOLATTI, L.; LEE, S. H. Entrepreneurial marketing for SMEs. Springer, 2015.

HORÁKOVÁ, I. a kol. Strategie firemní komunikace.Management Press, Praha 2008. ISBN 978-80-7261-17-2.

HOLÁ, J. 2006. Interní komunikace ve firmě. 1. vyd. Brno: Computer press, 2006. ISBN 80-251-1250-0. 8)
 
HLOUŠKOVÁ, I. 1998. Vnitrofiremní komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-550-5.
 
PROCHÁZKA, T., ŘEZNÍČEK, J. Obsahový marketing. 2017. ISB 8025141780.

RUZZIER KONEČNIK, M., RUZZIER, M., HISRISCH, R.D. Marketing for entrepreneurs and SMEs. 2013. ISBN 1781955972

VEBER, SRPOVÁ a kol. 2012. Podnikání malé a střední firmy. 3. vydání.  Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4520-6.

Last update: Koudelková Petra, Ing. Bc., Ph.D. (01.09.2020)