SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Economical Theory of Marketing - JJB221
Title: Ekonomická teorie marketingu
Guaranteed by: Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (92)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Milan Postler, Ph.D.
Incompatibility : JKB008
Interchangeability : JKB008
Is incompatible with: JKB008
Is pre-requisite for: JJB405
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět seznamuje studenty s problematikou marketingu, jeho významem a zakotvením v ekonomických vědách. Zahrnuje vysvětlení rozšířeného marketingového mixu jako nástroje marketingu s podrobným zaměřením jeho jednotlivé prvky (product, price, promotion, place, people). Obsahem předmětu jsou též marketingové analýzy (SWOT analýza, PEST analýza, konkurenční analýza) jako východisko pro marketingové strategické plánování a tvorbu marketingových strategií. Předmět též zahrnuje problematiku budování značky a její role v marketingu. Ve vazbě na cílený marketing je obsahem předmětu marketingová segmentace trhu. Pozornost je věnována moderním trendům v marketingu.

Předmět je zakončen zkouškovým písemným testem (20 otázek á 3b.= 60b.max.).
známka:
méně než 31 b.= F
31 - 39b.= E
40 - 41b.= D
42 - 49b.= C
50 - 51b.= B
52 - 60b.= A
Pozn.: při hodnocení testu se uznávají u každé otázky pouze 100% správné odpovědi (nikoli částečně správné),
pokud student nedosáhne min. 31b. z testu má možnost se nechat ústně přezkoušet (potom však výsledná známka může být pouze "E").
Last update: Postler Milan, Ing., Ph.D. (26.09.2018)
Literature - Czech
 • KELLER, K L. -- KOTLER, P. Marketing management. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-09262-1.

  Janouch, V.: Internetový marketing, Computer Press, Brno, 2014, ISBN: 978-80-251-4311-7

  MILLER, M. Internetový marketing s YouTube : průvodce využitím on-line videa v byznysu. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3672-0.

  Kotler, P. - Nový, V.: Moderní marketing, 4. evropské vydání, Grada, Praha 2007, ISBN: 978-80-247-1545-2 

  Bárta, Vl., Pátík, L., Postler, M.: Retail marketing, Management Press, Praha, 2009, ISBN 978-80-7261-167-6 

  Keller, K. L.: Strategické řízení značky, Grada, Praha 2007, ISBN: 978-80-247-1481-3

  Přikrylová, J., Jahodová, H.: Moderní marketingová komunikace, Grada, Praha, 2010, ISBN 978-80-247-3622-8

          Frey, P.: Marketingová komunikace: nové trendy 3.0., 3. rozšířené vydání, Management Press, Praha 2011, ISBN: 978-80- 7261-237-6

 

Last update: Postler Milan, Ing., Ph.D. (26.09.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html