SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Economics of Finance - JEB027
Title in English: Finanční ekonomie
Guaranteed by: Institute of Economic Studies (23-IES)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/0 Ex [hours/week]
Capacity: 185 / unknown (185)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Petr Hanzlík
doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
PhDr. Karolína Vozková
Pre-requisite : JEB004
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (20.02.2018)

Základní literatura:
1) Černohorský, J., Teplý, P. (2011). Základy financí, Praha: Grada
2) Mejstřík M., Pečená M., Teplý P. (2014). Bankovnictví v terorii a praxi. Praha: Nakladatelství Karolinum

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (28.05.2019)

Celkem 100 bodů

i) 30 esej na zadané téma

ii) 70 závěrečný písemný test

Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba získat alespoň 50 bodů z celkových 100 bodů. Dále je možno získat 5 bodů jako bonus za aktivitu.

 

Hodnocení

Body Známka Známka
91– 100  Výborně+ A
81 –  90  Výborně- B
71 –  80  Velmi dobře+ C
61 –  70  Velmi dobře- D
50 –  60  Dobře E
  0 –  49  Neprospěl(a) F
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (20.02.2018)

Cílem předmětu je studentům poskytnout základní poznatky o problematice peněz, bankovnictví, nebankovních finančních institucí a finančních trhů.
Obsah:
1) Peníze
2) Úroková míra
3) Veřejné finance
4) Finanční trh
5) Komerční bankovnictví
6) Nebankovní finanční zprostředkovatelé
7) Investiční instrumenty
8) Centrální bankovnictví
9) Bankovní regulace a dohled
10) Měnová politika
11) Mezinárodní finance
12) Finanční krize

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html