SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Microeconomics II - JEB008
Title: Mikroekonomie II
Guaranteed by: Institute of Economic Studies (23-IES)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Incompatibility : JEB108
Pre-requisite : JEB007
Interchangeability : JEB108
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Ing. Ivo Koubek (16.09.2013)
Microeconomics is a set of theories, helping us to understand process by which scarce resources are allocated among alternative uses. Microeconomics explain the role of prices and markets in this process and make clear economic agents behaviour. The lectures of Microeconomics II are oriented on Theory of Firm and Industrial Organisation.
Aim of the course -
Last update: Ing. Ivo Koubek (16.09.2013)

 Introducing students into the principles of optimization in producer theory. Teaching them to apply basic instruments of microeconomic analysis on the producer behavior. Making students familiar with different types of market organisation and with their particular attributes. Teaching students to apply procedures derived from the models of particular market structures  for economic problems solving

Course completion requirements -
Last update: Ing. Ivo Koubek (22.08.2014)

1)To pass successfully first and second midterm (from each test at least 50 points of 100 possible points).

2)To receive in all at least 200 points from:

  • this two midterms (each max. 100 points),
  • four homeworks (each max. 25 points).

3)To pass successfully final exam.

Literature -
Last update: Ing. Ivo Koubek (22.08.2014)

Basic literature:

VARIAN, H. R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, eighth edition, New York: W.W. Norton & Company, 2010. ISBN 0-393-93424-1;

GRAVELLE, H., REES, R. Microeconomics, third edition, Prentice Hall, 2004 ISBN 0-582-40487-8, Chapter 16C 

Recommended literature:

NICHOLSON, W., SNYDER, C.  Microeconomic Theory: Basis Principles and Extensions, eleventh edition, South- Western Cengage Learning, 2011.

FRANK, R. H. Microeconomics and Behavior, eighth edition, McGraw Hill, 2009

GRAVELLE, H., REES, R. Microeconomics, third edition, Prentice Hall, 2004

DAVID LAIDLER, SAUL ESTRIN, Introduction to Microeconomics, fourth edition, Cambridge University Press, 1995.

Teaching methods -
Last update: Ing. Ivo Koubek (16.09.2013)

Lectures, exercises, examples, problem solving, questions, graphical analysis, home assignment

Requirements to the exam -
Last update: Ing. Ivo Koubek (22.08.2014)

1)To pass successfully first and second midterm (from each test at least 50 points of 100 possible points).

2)To receive in all at least 200 points from:

  • this two midterms (each max. 100 points),
  • four homeworks (each max. 25 points).

3)To pass successfully final exam.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Ivo Koubek (16.09.2013)

1A. Úvod do teorie firmy. Zaměnitelnost vstupů a elasticita substituce.

  B. Změny rozsahu a výnosy z rozsahu. Homogenní a homotetické funkce

2A. Krátkodobá produkční funkce. Dlouhé versus krátké období.

  B. Maximalizace zisku na výrobní množině.

3A. Náklady: minimalizace nákladů v dlouhém období, rohové řešení.

  B. Nákladová funkce dlouhého období a její vlastnosti, Shephardova věta.

4A. Vlastnosti podmíněných poptávek. Dráha rozvoje firmy a nákladové křivky. Průměrné a mezní náklady. Cenová a výstupová elasticita nákladů

  B. Minimalizace nákladů v krátkém období. Náklady krátkého období  (FC,VC).

5A. Krátké versus dlouhé období a vlastnost obálky. Odvození stínových cen fixních vstupů.

  B. Minimalizace nákladů firmy s několika závody a subaditivita nákladů.

6A. Dokonalá konkurence: Předpoklady. Zisk a příjmová funkce. Maximalizace zisku a nabídka v dlouhém a v krátkém období.  

  B. Zisková funkce a její vlastnosti, Hotellingova věta. Vlastnosti nabídkové funkce a marshallovských poptávek po vstupech.

7A. Tržní poptávka po výstupu odvětví za dokonalé konkurence. Tržní nabídka

odvětví v dlouhém a krátkém období.

  B. Dokonale konkurenční trhy a rovnováha, existence. Stabilita, Walrasův versus

Marshallův proces, naivní a racionální očekávání. Efektivnost.

8A. Monopol: Zdroje monopolu. Cena a výstup monopolu.Mezní příjem, elasticita poptávky a cenová přirážka. Monopolní zisk.

  B. Cenová diskriminace. Monopol a neefektivnost.  Koncentrace kapitálu a tržní moc.

9A. Diferenciace produktu a monopolistická konkurence. Chamberlinův model.

  B. Minimalizace souhrnných nákladů diferenciace produktu a maximalizace zisku v prostorovém modelu.

10A. Oligopoly. Cournotovi konkurenti a Nashova rovnováha (NE). Stackelbergův vůdce a důvěryhodný závazek.

    B. Bertrandovi konkurenti. Cenový vůdce. Koluze, dominantní strategie a vězňovo dilema.

11A. Oligopoly a diferenciace produkce.

    B. Úvod do teorie her, čisté a smíšené strategie.

12A. Oligopol jako opakovaná hra. Paradox obchodního řetězce. Spouštěcí strategie a dokonalá rovnováha z hlediska podher (SPNE), Cukr a bič, Jak ty mně, tak já tobě.

    B. Vstup do odvětví a odrazování od vstupu. Limitní oceňování. Spencerův - Dixitův model.

13A. Všeobecná rovnováha v ekonomice s výrobními možnostmi, Ekonomika Robinsona Crusoe.

    B. Výroba a I. a II. věta ekonomie blahobytu. Komparativní výhoda. Rovnováha při světových cenách.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html