SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Master Thesis Seminar - JCM005
Title: Diplomový seminář
Guaranteed by: CERGE (23-CERGE)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 9
Hours per week, examination: 0/4, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Teacher(s): Byeongju Jeong, Ph.D.
prof. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
Andreas Menzel, Ph.D.
Christian Ochsner, Ph.D.
Sebastian Ottinger
PhDr. Mgr. Ctirad Slavík, Ph.D.
Paolo Zacchia, Ph.D.
Annotation
Kurz je zaměřen na posilování obsahové a věcné průpravy diplomantů ke zpracování daného tématu magisterské diplomové práce a je navržen tak, aby diplomantům pomohl připravit se na výzkum prostřednictvím konzultací s vedoucím diplomové práce, seminářů a přednášek během druhého ročníku studia. Účast na seminářích je povinná; každý ze studentů je povinen dvakrát během semestru prezentovat svůj pokrok. Výuka probíhá převážně v angličtině, protože se seminářů účastní množství zahraničních studentů. Semináře jsou organizovány po skupinách a postupně jsou probírány následující body:

1) Prezentace návrhu tématu a obsahu diplomové práce
2) Teoretické modely, data a metodologie použité v práci (student odevzdá novou verzi práce).
3) Odvození hlavních výsledků a výsledky testování hlavních hypotéz.
4) Vysvětlení důležitosti práce pro ekonomickou vědu.
5) Obhajoba dokončené diplomové práce.
Last update: Kellnerová Eva, Mgr. (21.01.2022)
Course completion requirements

Jednotlivé studijní povinnosti

1)     Kontaktní výuka, 18 hodin = 0,6 kreditů

2)     Psaní diplomové práce, 252 hodin = 8,4 kreditů

Znalostní předpoklady: U studenta je předpokládáno, že ovládá ekonometrické a statistické metody na úrovni povinných předmětů Statistics a Econometrics a má teoretické znalosti na úrovni povinně volitelných předmětů prvního ročníku magisterského studia. Student prošel průpravou předmětu Academic Writing I a navštěvuje předmět Academic Writing II, který je zaměřen na rozpracování tématu magisterské diplomové práce a akademické psaní jejího textu v anglickém jazyce.

Jednotlivé studijní povinnosti

1)     Kontaktní výuka, 18 hodin = 0,6 kreditů

2)     Psaní diplomové práce, 252 hodin = 8,4 kreditů

Celkové studijní povinnosti:

270 hodin = 9 kreditů

Znalostní předpoklady: U studenta je předpokládáno, že ovládá ekonometrické a statistické metody na úrovni povinných předmětů Statistics a Econometrics a má teoretické znalosti na úrovni povinně volitelných předmětů prvního ročníku magisterského studia. Student prošel průpravou předmětu Research Writing I a navštěvuje předmět Research Writing II, který je zaměřen na rozpracování tématu magisterské diplomové práce a akademické psaní jejího textu v anglickém jazyce.

Last update: Kellnerová Eva, Mgr. (21.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html