SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Critical Contemplations on Legislation - HV3603
Title: Kritické úvahy o legislativě
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Co-requisite : HP0702
Pre-requisite : HP0681, HP0682, HP0701, HP1171, HP1172
XP//In complex pre-requisite: HM2501
Annotation - Czech
Last update: Eva Preclíková (26.01.2017)
Cílem předmětu je inspirovat studenty ke kritickému zamyšlení nad právními předpisy coby výstupy legislativního
procesu.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RAJCHLJI (04.02.2018)

Přepokladem absolvování předmětu je nejméně 50% účast na výuce a zpracování písemného elaborátu zaměřeného na kritický rozbor konkrétní zákonné úpravy po stránce procedurální i obsahové, který bude předmětem rozpravy. Rozprava bude věnována závěrům seminární práce. Termíny rozprav budou  stanoveny dodatečně po dohodě se studenty.

Syllabus - Czech
Last update: Eva Preclíková (26.01.2017)

A. Hierarchie právních předpisů, Originární/derivativní, primární/sekundární, územně partikulární, autonomoní normotvorba, Hranice právní regulace B. Konstrukce právních institutů, Tzv. režimy právní úpravy, Systematika právních předpisů, Specialita a subsidiarita právních předpisů, Intertemporalita, Retroaktivita C. Úskalí legislativního procesu ve fázích přípravy a projednávání návrhu právní úpravy, Problémy promulgace a publikace právních předpisů D. Legislativní činnost z pohledu kontroly ústavnosti, Možná řešení mezer a kontradikcí v právních předpisech

Learning resources - Czech
Last update: RAJCHLJI (04.02.2018)

(Doporučená lit.) Šín, Z.: Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika, 2. vyd., C. H. Beck, Praha, 2009 (ISBN 978-80-7400-162-8)

Svák, J. a kol.: Teória a prax legislatívy, 3. vyd., Eurokódex, Bratislava, 2012 (ISBN 978-80-89447-65-7)

Knapp, V. a kol.: Teoretické problémy tvorby československého práva, Academia, Praha, 1983

Gerloch, A., Kysela, J., Kuhn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, 1. vyd., Wolters Kluwer, Praha, 2008 (ISBN 978-80-7357-362-1)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html