SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Legal Writing - HV3050
Title: Právní psaní
Guaranteed by: Centre for Lawyering Skills (22-CPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
Teacher(s): prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
Pre-requisite : HP0682
XP//In complex pre-requisite: HM0701
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (07.01.2020)
V rámci předmětu si studenti osvojí základy psaní stěžejních právních textů, jako jsou soudní podání, odborná právní stanoviska, ale i základy psaní smluv. Diskutovat budeme základní dokumenty právní praxe (analýza případu, základní soudní podání), soudní rozhodnutí i některá specifická soudní podání (kasační stížnost, ústavní stížnost). Přednášet bude prof. Kühn a jím přizvaní experti z právní praxe.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (06.04.2018)

Vedle obsahově a formálně správně zpracovaného právního textu v rámci závěrečného simulovaného případu bude úspěšné absolvování předmětu podmíněno též samostatnou prací v průběhu semestru (bude tedy nutná více než 50% účast na výuce).

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (07.01.2020)

Výuka probíhá formou kombinace stručného teoretického výkladu o základních charakteristikách daného právního textu a příslušných pramenech právní úpravy a praktické analýzy konkrétních příkladů. V příkladech jednotlivých typů právních textů poskytnutých vyučujícími studenti hledají formální a obsahové chyby a sami následně typově obdobné texty zpracovávají. Na závěr výuky vyučující vytvoří simulovaný případ, v němž budou studentům prostřednictvím hry na soudní jednání zadány úkoly spočívající ve zpracování různých typů právních textů (typicky žaloba, vyjádření k žalobě), psané texty pak budou studenti prezentovat při finálním soudním jednání.

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (07.01.2020)

Předmět předpokládá znalost pozitivního práva, je proto určen pro studenty od třetího ročníku studia. Přihlášení probíhá formou zaslání motivačního dopisu na adresu kuhnz@prf.cuni.cz. V dopise prosím uvádějte ročník studia, představte se a uveďte, proč Vás předmět zajímá. Dopis zasílejte nejpozději do 12. 2. 2020. O přijetí či nepřijetí budete vyrozuměni do 19. 2. 2020.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (07.01.2020)

SCALIA, Antonin a Bryan A. GARNER. Making your case: the art of persuading judges. St. Paul, USA: Thomson-West, c2008. ISBN 978-0-314-18471-9.

VUČKA, Jan. Právní psaní. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-761-3.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html