SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Preparation for the Business Law State Exam - HV3031
Title: Předstátnicová výuka z obchodního práva
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Teacher(s): JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Files Comments Added by
download Státní závěrečná zkouška - otázky od ZS 19_20.doc Státnicové otázky platné od ZS 2019/2020 - nová akreditace - kód předmětu HS0010 Alena Vacková
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (16.01.2017)
V rámci dvou přednášek budou studenti upozorňováni zejména na instituty a normy obchodního práva, které působí při státní zkoušce studentům největší problémy, a na legislativní a judikatorní novinky a změny, které nastaly oproti odpřednášené materii.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html