SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Student Research: Political Science and Sociology - HV2923
Title: SVOČ: Politologie a sociologie
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
XP//In complex pre-requisite: HM2301
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)
Předmět Studentská vědecká a odborná činnost má za cíl uvést studenty do základů vytváření vědeckých textů. Aktuální informace k nalezení zpravidla na adrese http:\\svoc.prf.cuni.cz.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Získání kreditů je podmíněno odevzdáním práce a účastí na ústním kole soutěže.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Nový ročník soutěže SVOČ je vyhlášen vždy v prosinci příslušného roku - podrobnosti jsou vyvěšeny na webových stránkách: http:\\svoc.prf.cuni.cz.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

K přislušnému tématu studijní opory doporučí vždy vedoucí práce. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html