SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Student Research: Private International Law - HV2922
Title: SVOČ: Mezinárodní právo soukromé
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
XP//In complex pre-requisite: HM1401
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (23.10.2019)
Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.

Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html