SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Student Research: Civil Procedure - HV2913
Title in English: SVOČ: Občanské právo procesní
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
In complex pre-requisite: HM1301
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)
Jedná se o předmět zajišťující udělení kreditů studentům za úspěšnou účast v soutěži SVOČ.

Další informace jsou dostupné na http://svoc.prf.cuni.cz/.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Sepsání práce a její úspěšná obhajoba.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Sylabus (ani seznam literatury) není pro tento předmět možné zpracovat. Jedná se o položky zcela závislé na studentem zvoleném tématu práce.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Úspěšná účast v soutěži, napsání práce a její obhajoba. 

Podíl garanta na výuce není možné určit s ohledem na pravidla soutěže - zkouška probíhá formou obhajoby práce před komisí.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Studijní opory u tohoto předmětu jsou zcela odvislé od studentem zvoleného tématu práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html