SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Student Research: Copyright Law and Industrial Rights - HV2908
Title: SVOČ: Autorské právo a práva průmyslová
Guaranteed by: Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
XP//In complex pre-requisite: HM0801
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (23.10.2019)
Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.

Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html