SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Summer sports training course II - HV2102
Title: Tělovýchovný kurz - letní II
Guaranteed by: Department of Physical Education (22-KTV)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Růžena Kosová
Co-requisite : HV2005
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Radek Jenček (04.05.2017)
Letní TV kurzy se konají zpravidla v období od června do září příslušného akademického roku v rozsahu 5ti - 10ti dnů. KTV pořádá tuzemské i zahraniční kurzy, které vypisuje vždy začátkem dubna a informace k nim zveřejňuje na nástěnkách KTV na PF a prezentuje též na obrazovkách PF, v aktualitách KTV v SIS a na katedrálním facebooku.

Sportovním zaměřením jde o kurzy herní, vodácké, outdoorové (lezení, cyklo i pěší turistika), ap.

Studenti si tento volitelný předmět mohou zapisovat opakovaně. Přihlašování ovšem neprobíhá elektronicky přes SIS, ale osobně na sekretariátu KTV, případně u konkrétních asistentů TV.

Za absolvování každého kurzu je možné získat vždy 2 kreditní body.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html