SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Current Topics of Constitutional Law - HV2076
Title: Aktuální otázky ústavního práva
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Teacher(s): JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Pre-requisite : HP1171
Annotation - Czech
Last update: Zuzana Peřinová (17.09.2019)
Cílem tohoto vědeckého semináře je seznámit se blíže s vybranými aktuálními otázkami ústavního práva a státovědy v ČR i v zahraničí a diskutovat o nich. Seminář probíhá formou úvodních referátů, které přednesou studenti, popř. doktorandi katedry a externí odborníci, a následné diskuze. Předmět je vhodný též pro zájemce o účast v soutěži SVOČ a diplomanty.

Literature - Czech
Last update: Zuzana Peřinová (17.09.2019)
Recommended:
  • Václav Pavlíček a kol. . Ústavní právo a státověda II. díl. Ústavní právo České republiky, 2. vydání, Praha 2015.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (17.04.2020)

Předmět je zakončen kolokviem. Podmínkou absolvování je přednesení kvalitního referátu (k tomu zpracování stručné písemné anotace/tezí, které budou předem rozeslány ostatním účastníkům) a aktivní účast v diskuzích na ostatních hodinách.

 

V letním semestru 2019/2020 se kontrola studia bude výjmečně konat distanční formou. Konkrétní podmínky budou upřesněny. 

Syllabus - Czech
Last update: Zuzana Peřinová (17.09.2019)

Referáty se mohou týkat zejména následujících okruhů: 1) aktuální vývoj ústavního práva ČR (připravované či přijaté novely předpisů z oboru ústavního práva a jejich analýza), 2) aktuální rozhodnutí Ústavního soudu ČR nebo jiného českého, zahraničního či mezinárodního soudního orgánu a komentář k němu, 3) jiné problematické otázky či spory o výklad ústavního práva ČR, úvahy de constitutione ferenda, aktuální význam ústavních tradic, 4) aktuální otázky ochrany občanských a lidských práv v českém, evropském a mezinárodním kontextu, 5) ústavní vývoj ve světě, popř. srovnání ústavních institutů či úprav, 6) proměny současného státu v kontextu klasických koncepcí státovědy. Prostor pro volbu tématu a způsobu jeho zpracování je značný.

Course completion requirements - Czech
Last update: KLOFANDO/PRF.CUNI.CZ (24.11.2014)

Předmět je zakončen kolokviem. Podmínkou absolvování je přednesení kvalitního referátu a aktivní účast v diskuzích na ostatních hodinách.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html