SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship - Ministry of Foreign Affaires of the CR I - HV2026
Title: Odborná praxe - praxe na Ministerstvu zahraničních věcí ČR I.
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000
Pre-requisite : HP0851, HP0852
Is incompatible with: HXPV0010, HP4140
In complex pre-requisite: HM0601, HM2601
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Praxe probíhá ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a to především s mezinárodněprávním odborem (MPO) a odborem lidských práv a transformační politiky (LPTP), případně s odborem OSN a odborem multilaterálních ekonomických vztahů.

Jedná se o 1-3 měsíční praxi, v rozsahu 2-3 dní v týdnu.

Obsahem odborné praxe studentů fakulty bude zejména:
- asistence pracovníkům odboru, seznámení se s činností příslušných právních útvarů MZV,
- příprava podkladů pro jednání, zpracovávání analýz, zápisů z jednání, zpracovávání a vyhotovování diplomatické a úřední korespondence,
- participace na jednáních a akcích určených příslušnou odpovědnou osobou podle jejích pokynů a na dalších činnostech souvisejících s prací a zabezpečením činnosti odboru.

Možná časová období konání praxe (lze případně individuálně upravit):
Praxe na MZV ČR I: září-listopad (včetně) nebo prosinec-únor (včetně)
Praxe na MZV ČR II: březen-květen (včetně) nebo červen-srpen (včetně)

Část I (první semestr) a část II (druhý semestr) nejsou navazující, praxi lze absolvovat i jen v jednom ze semestrů.

Motivační dopis s uvedením telefonního i emailového kontaktu je třeba zaslat na adresu flidrova@prf.cuni.cz. V případě zájmu o praxi zasílejte motivační dopisy ještě před začátkem semestru, ideálně v červenci a srpnu (pro nadcházející akademický rok). Výběr provádí vyučující na základě motivačního dopisu a případného pohovoru. V motivačním dopise, prosím, napište, o který obor byste měli případně zájem a v jakém časovém období.

Výuku (zpětnou vazbu na PFUK) zajišťuje: JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D., praxe probíhá na MZV, kde se studentovi věnuje mentor.
Podmínkou praxí je hluboká znalost mezinárodního práva veřejného/tematiky lidských práv, tedy i absolvování povinně volitelných a volitelných předmětů v dané oblasti. Zároveň je nutná výborná znalost anglického jazyka.

Časy, ve kterých je výuka napsaná, jsou pro administrativní účely, výuka v daných termínech neprobíhá. Konkrétní data budou dohodnuta na první schůzce předmětu, kterou se dozvíte prostřednictvím emailu.

Cílem předmětu je přiblížit právo v praxi v konkrétní instituci státní správy.
V případě praxe na mezinárodněprávním odboru MZV ČR jde o seznámení se s činností odboru, který sleduje vývoj mezinárodního práva a vypracovává stanoviska a rozbory k mezinárodně právním otázkám pro potřeby zahraniční politiky ČR.
V případě praxe na odboru lidských práv a transformační politiky jde o aplikaci práva lidských práv na odboru lidských práv a transformační politiky MZV ČR.

Last update: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (18.07.2019)
Literature - Czech
Obligatory:
  • Čestmír Čepelka, Pavel Šturma. Mezinárodní právo veřejné. 2.. Praha. 2018. 978-80-7400-721-7.
Last update: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (18.07.2019)
Teaching methods - Czech

Praxe probíhá v 2-3 dní v týdnu po dobu 1-3 měsíců. Tento předmět je časově náročný.

Úspěšní absolventi/ky mohou získat možnost praxe ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR mimo ČR.

Last update: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (18.07.2019)
Requirements to the exam - Czech

Student/ka musí docházet na MZV po celou dobu praxe. Student/ka musí po celou dobu trvání praxe spolupracovat na přiděleném tématu, především připravovat písemné výstupy.

Last update: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (18.07.2019)
Syllabus - Czech

Standardní sylabus není k dispozici.

Studenti docházejí na praxi na MVZ, jsou zde fyzicky přítomni, po dobu jednoho až tří měsíců.

Last update: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (18.07.2019)
Registration requirements - Czech

Student/ka musejí mít občanství ČR, čistý trestní rejstřík, student dodává MZV ČR údaje pro potřebnou základní bezpečnostní prověrku ze strany MZV ČR.

Student/ka musí mít hlubokou znalost mezinárodního práva veřejného/oblasti lidských práv a výbornou znalost anglického jazyka.

 

POŽADAVKY K ZÁPISU  

Výběr provádí vyučující na základě motivačního dopisu a případného pohovoru. Motivační dopis s uvedením telefonního i emailového kontaktu je třeba zaslat na adresu flidrova@prf.cuni.cz . Motivační dopisy je možno zasílat průběžně, vždy před začátkem semestru, ideálně však během měsíce července a srpna (pro praxi v nadcházejícím akademickém roce). 

Last update: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (18.07.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html