SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Internship at courts III - HV2022
Title: Odborná praxe - praxe na soudech III. (obchodní úsek)
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Pre-requisite : HP0292
XP//In complex pre-requisite: HM0701, HM1401
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.09.2019)
Odborná praxe – praxe na soudech III. probíhá zhruba deset týdnů od prvního týdne měsíce března na obchodněprávním úseku Městského soudu v Praze (celkem přibližně 80 hodin, zpravidla jeden až dva dny v týdnu). Cílem odborné praxe je doplnit a rozšířit výuku obchodního práva tak, aby student poznal vnitřní strukturu, chod i organizaci práce obchodněprávního úseku Městského soudu v Praze, ale i obsah práce konkrétního soudce tohoto soudu.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)

Vyplněný formulář potvrzení o praxi (evidence docházky) s podpisy soudců a razítkem soudu musí být doručen do boxu Potvrzení o splnění soudních praxí umístěného v podatelně fakulty nejpozději do poloviny září.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)

Obsahem odborné praxe na obchodním úseku je absolvování konkrétních vybraných úkonů ve stanovených agendách pod dohledem soudce. Podrobný program praxe je připojen v souborech.

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.09.2019)

Přihlašování na praxi se uzavírá čtvrtý den ode dne spuštění zápisu předmětů (na praxi se lze přihlašovat ještě tři dny po dni spuštění zápisu předmětů). Přihlášení studenti obdrží po uzavření přihlašování e-mail s dalšími informacemi o praxi, včetně informace o konání úvodního školení na Městském soudu v Praze.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html