SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at courts III - commercial division - HV2022
Title: Odborná praxe - praxe na soudech III. (obchodní úsek)
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000
Pre-requisite : HP0292
Is incompatible with: HP4144, HXPV0005
In complex pre-requisite: HM0701, HM1401
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Odborná praxe – praxe na soudech III. probíhá zhruba deset týdnů od prvního týdne měsíce března na obchodněprávním úseku Městského soudu v Praze (celkem přibližně 80 hodin, zpravidla jeden až dva dny v týdnu). Cílem odborné praxe je doplnit a rozšířit výuku obchodního práva tak, aby student poznal vnitřní strukturu, chod i organizaci práce obchodněprávního úseku Městského soudu v Praze, ale i obsah práce konkrétního soudce tohoto soudu.
Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Vyplněný formulář potvrzení o praxi (evidence docházky) s podpisy soudců a razítkem soudu musí být doručen do boxu Potvrzení o splnění soudních praxí umístěného v podatelně fakulty nejpozději do poloviny září.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (11.02.2019)
Syllabus - Czech

Obsahem odborné praxe na obchodním úseku je absolvování konkrétních vybraných úkonů ve stanovených agendách pod dohledem soudce. Podrobný program praxe je připojen v souborech.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (11.02.2019)
Registration requirements - Czech

Přihlašování na praxi se uzavírá čtvrtý den ode dne spuštění zápisu předmětů (na praxi se lze přihlašovat ještě tři dny po dni spuštění zápisu předmětů). Přihlášení studenti obdrží po uzavření přihlašování e-mail s dalšími informacemi o praxi, včetně informace o konání úvodního školení na Městském soudu v Praze.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html