SubjectsSubjects(version: 855)
Course, academic year 2019/2020
  
Internship at courts I - HV2011
Title: Odborná praxe - praxe na soudech I. (civilní úsek)
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Pre-requisite : HP0273, HP0282
In complex pre-requisite: HM0701, HM1301
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.09.2019)
Odborná praxe – praxe na soudech I. navazuje na výuku civilního práva procesního, resp. též povinně-volitelného předmětu Právnická povolání v justici, a tuto výuku rozšiřuje a doplňuje. Cílem odborné praxe je doplnit a rozšířit výuku tak, aby student poznal vnitřní strukturu, chod i organizaci práce příslušného soudu, ale i obsah práce konkrétního soudce tohoto soudu.
Praxe probíhají zhruba deset týdnů od prvního týdne měsíce března na jednotlivých obvodních soudech v Praze a okresních soudech v obvodu Krajského soudu v Praze (celkem přibližně 80 hodin, zpravidla jeden až dva dny v týdnu). Přidělení na konkrétní soud probíhá s přihlédnutím k preferencím jednotlivých studentů.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)

Vyplněný formulář potvrzení o praxi (evidence docházky) s podpisy soudců a razítkem soudu musí být doručen do boxu Potvrzení o splnění soudních praxí umístěného v podatelně fakulty nejpozději do poloviny září.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)

Obsahem odborné praxe na civilních soudech je absolvování konkrétních vybraných úkonů ve stanovených agendách pod dohledem soudce. Podrobný program praxe je připojen v souborech.

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.09.2019)

Přihlašování na praxi se uzavírá čtvrtý den ode dne spuštění zápisu předmětů (na praxi se lze přihlašovat ještě tři dny po dni spuštění zápisu předmětů). Přihlášení studenti obdrží po uzavření přihlašování e-mail s dalšími informacemi o praxi a formulářem k vyjádření preferencí ohledně soudů. Po vyplnění formulářů budou studenti informováni o rozdělení na jednotlivé soudy a obdrží informace o konání úvodního školení na Městském a Krajském soudu v Praze. S pokyny k první návštěvě jim přiděleného soudu budou studenti obesláni přímo tímto soudem.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (04.03.2016)

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.

03. MACKOVÁ, A. Nezávislost soudců. 3. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 1998

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html