SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Winter sports training course I - HV2006
Title: Tělovýchovný kurz - zimní I
Guaranteed by: Department of Physical Education (22-KTV)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Růžena Kosová
K//Is co-requisite for: HV2100
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Radek Jenček (04.05.2017)
Zimní TV kurzy se konají zpravidla v únoru a březnu příslušného akademického roku v rozsahu 5ti - 10ti dnů. KTV pořádá tuzemské i zahraniční kurzy, které vypisuje vždy koncem října a informace k nim zveřejňuje na nástěnkách KTV na PF a prezentuje též na obrazovkách PF, v aktualitách KTV v SIS a na katedrálním facebooku.

Sportovní náplní jsou běžecké, sjezdové i snowboardové lyžování.

Studenti si tento volitelný předmět mohou zapisovat opakovaně. Přihlašování ovšem neprobíhá elektronicky přes SIS, ale osobně na sekretariátu KTV, případně u konkrétních asistentů TV.

Za absolvování každého kurzu je možné získat vždy 2 kreditní body.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html