SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
International Environmental Law - HV1801
Title: Mezinárodní právo životního prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 180
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Class: právo životního prostředí
mezinárodní právo veřejné
volitelné předměty pro 2. ročník
volitelné předměty pro 3. ročník
volitelné předměty pro 4. ročník
Classification: Law > Environmental Law, Public International Law
Incompatibility : HP1801
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Literature - Czech
Obligatory:
  • Damohorský Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. C.H.Beck. Praha. 2003.
  • Šturma Pavel, Damohorský Milan, Ondřej Jan, Zástěrová Jana. Mezinárodní právo životního prostředí - obecná část. Nakladatelství IFEC. Praha. 2004.
Last update: STUPKA (23.02.2005)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html