SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Public procurement - HV1790
Title: Veřejné zakázky
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Pre-requisite : HP0291, HP0292
XP//In complex pre-requisite: HM1401
Annotation - Czech
Last update: Alena Vacková (12.04.2017)
Volitelný předmět se zabývá právně a významně ekonomickou kategorií obchodního práva, a to veřejnými zakázkami. Navazujíc na výuku základního kurzu obchodního práva, dále rozšiřuje a prohlubuje materii tak, aby umožnil studentům seznámit se hlouběji s touto tématikou. Kromě základních teoretických otázek budou přednášeny a zkoumány také praktické přístupy jak jednotlivých osob účastnících se zadávacích řízení, tak orgánů dozoru (ÚOHS) a evropských orgánů. V neposlední řadě bude rozebírán přístup účastníků zadávacích řízení na základě rozboru praxe a judikatury.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Alena Vacková (09.04.2020)

 

Požadavek ke zkoušce:  Kolokvium distanční formou proběhne zasláním zadání směřujícímu ke zpracování základních bodů zadávací dokumentace pro modelovou veřejnou zakázku

 

Zkušební otázky k předmětu Veřejné zakázky

 

1.    Zadavatelé veřejných zakázek

2.    Veřejní zadavatelé

3.    Sektorový zadavatel

4.    Druhy zadávacích řízení

5.    Námitky uchazeče/dodavatele

6.    Dohled na zadáváním veřejných zakázek

7.    Soudní ochrana v rámci zadávání veřejných zakázek

8.    Výjimky z povinnosti zadávacích řízení

9.    Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10. Mimořádně nízká nabídková cena

11. Kvalifikace dodavatele

12. Zadávací dokumentace

13. Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise

14. Soutěž o návrh

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

 

Úvodní seminář

Hlavní rozdíly a novinky dle účinné právní úpravy

Postavení ÚOHS a jeho rozhodovací praxe

Zadavatel a druhy zadávacích řízení

Zadávací dokumentace jako hlavní dokument zadávacího řízení

Nabídková řízení (veřejné služby)

Dodavatel a jeho práva a povinnosti

Obrana dodavatele proti nesprávnému postupu v zadávacím řízení

Rozhodovací praxe ÚOHS a soudů

 

 

 

Registration requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Respektování rekvizit pro tento volitelný předmět je doporučeno, není však podmínkou absolvování předmětu. Volitelný předmět bez splněných rekvizit je možné si zapsat z kapacitních důvodů (viz čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK) pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení následující 4 týdny po ukončení zápisu předmětů.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 40 %.

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Doporučená literatura:

  • Krč R., Zákon o veřejných zakázkách, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Praha 2013.
  • Jurčík R., Zákon o veřejných zakázkách - komentář, 2. vydání, C. H. Beck, 2008.
  • David Raus, Robert Neruda: Zákon o veřejných zakázkách, Praha (Linde) 2007.
  • Petr Serafín, David Dvořák: Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví, Praha (ABF) 2009
  • Vladimír Pelc: Zadávání veřejných zakázek, Praha (Linde) 2009 (k zákonu 199/94 Sb.)
  • Kristián Chalupa (ed.): Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno 2008.

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html