SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
International Asylum Law Moot Court - HV1610
Title: Simulovaný soud z mezinárodního azylového práva
Guaranteed by: Centre for Lawyering Skills (22-CPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Pre-requisite : HP0851, HP0852, HP1611
XP//In complex pre-requisite: HM2701
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (01.02.2020)
Předmět studenty připraví na moot court (simulované soudní řízení) v oblasti azylového práva a v rámci něj daný moot court i absolvují.

Studenti se pod vedením kouče, který je zajištěn garantkou předmětu, připravují na moot court. Nejprve sepíší písemné podání, posléze si nacvičí ústní vystoupení. Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí dané oblasti práva a zároveň v praxi procvičuje mooting skills, tedy dovednosti potřebné k dobrému projevu, argumentaci apod.

Vyhlášení předmětu je závislé na vyhlášení soutěže pro daný rok, pro rok 2020 naleznete informace zde: https://www.prf.cuni.cz/aktuality/cesko-slovensky-azylovy-moot-court-2020 .

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

Předmět je zakončen kolokviem. 

Kolokvium se koná ve formě ústního kola moot courtu (simulovaného soudního jednání).

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

Předmět nemá s ohledem na odlišný charakter od předmětů běžných klasický sylabus.

Oblasti, s nimiž se studenti seznámí a procvičí si je, jsou: uprchlické a azylové právo v hmotněprávní i procesní rovině, argumentační dovednosti (schopnost právní argumentace v písemném i ústním projevu), vystupování před soudem, schopnost analýzy právního případu.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

Podíl garanta na výuce je 100 % (v případě, že je moot court organizován PF UK, jinak též 100 %, ale v jiné formě - koučování).
 

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

 

Povinná:

 1. Tomoszek, M., Kopa, M., Adameová, Z. Moot Court ve výuce práva. Metodická příručka pro studenty i pedagogy. Olomouc 2012.
 2. Kee, Ch. The Art of Argument, Cambridge University Press, 2012.
 3. Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, publ. pod č. 208/1993 Sb.
 4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 (kvalifikační směrnice).
 5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 (Dublin III).
 6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013 (přijímací směrnice).
 7. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU z roku 2013 (procedurální směrnice).

Doporučená:

 1. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, publ. pod č. 209/1992 Sb.
 2. Příručka UNHCR k postupům a kritériím pro určování pro určování právního postavení uprchlíků.
 3. Hathaway, J. C.. The Rights of Refugees under International Law. Cambridge University Press. 2005.
 4. Goodwin-Gill, G.S. , McAdam,J.. The Refugee in international Law. Oxford University Press. 2007.
 5. Honusková, V. Evropské uprchlické právo na rozcestí. Jurisprudence. 2016. 2/2016. 7-17.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html