SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Making and Interpreting Laws - Theory and Practice - HV1440
Title: Tvorba a interpretace zákonů – teorie a praxe
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Pre-requisite : HP0682, HP1171
In complex pre-requisite: HM0101
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Tvorba a interpretace zákonů - teorie a praxe

volitelný předmět PF UK v zimním semestru (pro semestry 3., 5., 7., 9.)

Atestace: pohovor na základě předem zaslaných řešení úloh

Anotace: Kurs představuje parlamentní tvorbu zákonů a jejich soudní interpretaci jako dvě strany téže mince. Zákony jsou připravovány podle určitých legislativně technických, ale též ústavních a právněpolitických pravidel a principů, podle nichž jsou potom i interpretovány. Kurs rozebere praxi tvorby zákonů v České republice, s přihlédnutím k teoretickým a historickým východiskům. Metody interpretace práva budou demonstrovány na příkladech z české judikatury. Studenti si v kursu vyzkouší i praktickou přípravu návrhu zákona a řešení interpretačních úloh. Kurs se opírá o monografie Česká parlamentní kultura a Metody a zásady interpretace práva, o další doporučenou literaturu a dále o prameny, především o parlamentní tisky, stenoprotokoly, přípravné materiály legislativního procesu a soudní rozhodnutí. Bude probíhat formou přednášek, diskusí a řešení praktických úloh.
Last update: KRZYK2AJ (15.12.2014)
Literature - Czech
Obligatory:
 • Kněžínek, J.; Mlsna, P.; Vedral, P.. Příprava návrhů právních předpisů. Praha. 2010.
 • Wintr, J.. Metody a zásady interpretace práva. Praha. 2013.
Recommended:
 • Gerloch, A. Teorie práva, 6. vyd. Plzeň. 2013.
 • Gerloch, A. /Kysela, J. /Kühn, Z. /Wintr, J. / Maršálek, P./ Beran,K.. Teorie a praxe tvorby práva. Praha. 2008.
 • Gerloch, A. / Maršálek, P. (eds.). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha. 2013.
 • Gerloch, A. / Tomášek, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha. 2010.
 • Gerloch, A. / Tryzna, J. / Wintr, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň. 2012.
 • Kolář, P. / Kysela, J. / Syllová, J. / Georgiev, J. / Pecháček, Š. Parlament České republiky, 3. vydání. Praha. 2013.
 • kol. aut. Legislativní proces (teorie a praxe), (www.mvcr.cz/soubor/legislativni-proces-pdf.aspx). Praha. 2011.
 • Kysela, J. Zákonodárství bez parlamentů. Praha. 2006.
 • Mansfeldová, Z. / Linek, L. (eds.). Český parlament v druhé dekádě demokratického vývoje. Praha. 2009.
 • Melzer, F. Metodologie nalézání práva. Praha. 2010.
 • Sobek, T. Argumenty teorie práva. Plzeň. 2008.
 • Sobek, T. Právní myšlení. Kritika moralismu. 2011. Praha, Plzeň.
 • Šín, Z. Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika, 2. vydání. Praha. 2009.
 • Wintr, J.. Česká parlamentní kultura. Praha. 2010.
Last update: Wintr Jan, prof. JUDr. PhDr., Ph.D. (15.12.2014)
Syllabus - Czech

Tvorba a interpretace zákonů - teorie a praxe

PODROBNÝ PROGRAM PRO ZS 2015/2016

 

Garant a vyučující: Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení PF UK

e-mail: wintr@prf.cuni.cz  telefon: 221 005 473 místnost: 333,2

Status kurzu: volitelný předmět PF UK v zimním semestru (pro semestry 3., 5., 7., 9.)

Atestace: pohovor na základě předem zaslaných řešení úloh

 

7. října 2015

Téma: Pojem zákona, procedura vzniku zákona ve vládě a v Parlamentu, aktuální problémy

oznámení témat pro cvičné psaní návrhu zákona + zadání četby Legislativních pravidel vlády: http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/

 

14. října 2015

Téma: Jak psát návrh zákona I. Legislativní technika, důvodová zpráva, úvahy provázející tvorbu návrhu. Rozbor vybraných návrhů zákonů projednávaných ve vládě či Poslanecké sněmovně

nahlášení a definitivní rozdělení témat pro cvičné psaní návrhu zákona + zadání četby Kněžínek, J.; Mlsna, P.; Vedral, P.: Příprava návrhů právních předpisů. Praktická pomůcka pro legislativce, Praha 2010 - http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Priprava-navrhu-pravnich-predpisu-prakticka-pomucka-pro-legislativce.pdf

 

21. října 2015

Téma: Jak psát návrh zákona II. Diskuse o jednotlivých problémech z Praktické pomůcky

konzultace k domácímu psaní návrhu zákona, společné psaní návrhu zákona

 

4. listopadu 2015

Téma: Posuzování návrhu zákona. Hlediska ústavní, mezinárodněprávní, unijní, ekonomická, administrativní,… 

v předvečer odevzdání domácích prací e-mailem, na hodině přidělení oponentům, dokončení diskuse o problémech z Praktické příručky, popř. rozbor vybraných návrhů zákonů projednávaných ve vládě či Poslanecké sněmovně

 

11. listopadu 2015

Téma: Prezentace domácích prací I. Zpracované návrhy zákonů a oponentury

konzultace k oponování návrhů zákonů, na hodině prezentace dříve odevzdaných návrhů a oponentur

 

18. listopadu 2015

Téma: Prezentace domácích prací II. Zpracované návrhy zákonů a oponentury. Shrnutí tématu tvorby zákonů

několik dní předem odevzdání oponentur e-mailem, na hodině prezentace vybraných návrhů a oponentur + zadání četby Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva

 

25. listopadu 2015

Téma:Obecně o interpretaci práva.Vztah mezi tvorbou a interpretací zákona - dvě strany téže mince. Historie a přehled interpretačních metod

zadání interpretačních úloh

 

2. prosince 2015

Téma: Jazykový a systematický výklad

nahlášení a definitivní rozdělení interpretačních úloh; na hodině rozbor rozdaných interpretačních úloh

 

9. prosince 2015

Téma: Historický a teleologický výklad

konzultace k interpretačním úlohám; na hodině rozbor rozdaných interpretačních úloh

 

16. prosince 2015

Téma: Pravidla přednosti. Textualismus, intencionalismus, purposivismus a pluralismus

několik dní předem odevzdání interpretačních úloh e-mailem, na hodině prezentace vybraných řešení

 

6. ledna 2015

Téma: Shrnutí tématu interpretace práva

závěrečná diskuse

 

 

Zdroje:

Legislativní pravidla vlády - http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/

Knihovna připravované legislativy vlády ČR - https://apps.odok.cz/kpl

Web Poslanecké sněmovny se sněmovními tisky a stenoprotokoly od roku 1867 - http://www.psp.cz/

Databáze rozhodnutí Ústavního soudu - http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Web Nejvyššího soudu (http://www.nsoud.cz/) a Nejvyššího správního soudu (http://www.nssoud.cz/)

Last update: Wintr Jan, prof. JUDr. PhDr., Ph.D. (15.12.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html