SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Legal Russian III - HV1383
Title: Právnická ruština III
Guaranteed by: Department of Foreign Languages (22-KJ)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HP1386
Old code: 138
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Class: cizí jazyky pro právníky
Classification: Law > Foreign Languages for Lawyers
Co-requisite : HP1381, HP1382
Incompatibility : HP0163, HP1386
N//Is incompatible with: HP1386, HP0163
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (12.01.2019)
Jazyk ruský III je 3.část povinného jazyka ve společném základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech práva v ruském jazyce.
Předmět zakončen klasifikovaným zápočtem. Požadavky: zvládnutí odborných textů, aktivní účast na výuce, absolvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.Literature - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (12.01.2019)
Obligatory:
  • Odborné texty poskytne vyučující..
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (12.01.2019)

Zvládnutí látky ,  aktivní účast na výuce;

abslvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (12.01.2019)

Témata:

Občanské právo,

Právnické osoby,

Obchodní korporace,

Rodinné právo,

Občanské právo procesní,

Stádia občanského procesu.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Olena Rizak (12.01.2019)

Podíl garanta na výuce činí 20%.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html