SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
International Law Moot Court I. - HV0933
Title: Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva I.
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Teacher(s): doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Class: mezinárodní právo veřejné
Pre-requisite : HP0851, HP0852
XP//In complex pre-requisite: HM0601
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (01.05.2015)
Počínaje akademickým rokem 2014/2015 katedra zveřejňuje seznam moot courts, které v daném roce zaštítí a jichž se mohou studenti za PF UK účastnit. Pro možnost účasti na konkrétní soutěži bude vypsáno výběrové řízení. Pokud bude v seznamu moot courts zveřejněn takový, který není pokrytý specializovaným předmětem, pak bude práce studenta probíhat pod tímto obecnějším předmětem.
Výhodou je absolvování předmětu Mooting Skills (Moot court a dovednosti s ním spojené), které studenty pro tento předmět připraví v obecné rovině.
Literature - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.12.2014)
Recommended:
  • Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné. 2008.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (04.09.2014)

Výuka předpokládá aktivní participaci studentů. 

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.12.2014)

Standarní sylabus u tohoto předmětu není, vše je domlouváno s mentorem pro konkrétní moot court.

Entry requirements - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (17.10.2013)

Podmínkou je znalost problematiky mezinárodního práva a výborná znalost příslušného cizího jazyka, v němž probíhá moot court.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html