SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Scholarly Seminar in Criminal Law - HV0213
Title: Vědecký seminář z trestního práva
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Teacher(s): JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Class: trestní právo
In complex pre-requisite: HM1501
Files Comments Added by
download Vědecký seminář LS 2021.doc Martina Bárová
Annotation - Czech
Seminář je určen pro studenty, kteří se zvlášť zajímají o hlavní předměty vyučované katedrou trestního práva (trestní právo hmotné, trestní právo procesní, kriminologie, kriminalistika). Kromě prohloubení znalostí z hlavního kurzu trestního práva je cílem semináře umožnit účastníkům zpracovat vlastní odbornou stať na zajímavé téma, přednést své poznatky v podobě referátu a obhájit je v rámci následné diskuse. Pamatováno je i na exkurze.
Last update: Pelc Vladimír, doc. JUDr. Bc., Ph.D. (31.01.2018)
Teaching methods - Czech

  

Last update: Dvořák Marek, JUDr. Mgr., Ph.D. (27.01.2024)
Syllabus - Czech

Vědecký seminář z trestního práva se zabývá tématy, které si studenti sami zvolí. Podmínkou je, aby šlo o témata z vědeckého pohledu zajímavá. Vědecké referáty studentů zpracovávají především problematiky v rámci oboru trestního práva, a to jak trestního práva hmotného (například formální a materiální pojetí trestného činu, subsidiarita trestní represe, význam judikatury v trestních věcech, trestná součinnost, vývojová stadia trestného činu, omyl v trestním právu nebo jednotlivé druhy trestné činnosti), tak trestního práva procesního (postavení obhájce, zásada nemo tenetur se ipsum accusare, zásada zdrženlivosti v trestním řízení, absolutní a relativní neúčinnost důkazů, limity zásahů do listovního a telekomunikačního tajemství a podobně). Témata se mohou týkat také oborů s trestním právem úzce souvisejících, především kriminalistiky (otázky dokazování v trestním řízení) a kriminologie (například základní kriminologické směry či osobnost pachatele).

Last update: Pelc Vladimír, doc. JUDr. Bc., Ph.D. (31.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Last update: Pelc Vladimír, doc. JUDr. Bc., Ph.D. (31.01.2018)
Learning resources - Czech

Povinná a doporučená literatura není předem stanovena, neboť její obsah se odvíjí od témat referátů, které jsou předmětem zpracování a následné diskuse ze strany studentů a vyučujících. Základní literární prameny jsou shodné s těmi, které jsou předepsány v povinném předmětu Trestní právo.

Last update: Pelc Vladimír, doc. JUDr. Bc., Ph.D. (31.01.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html