SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Confession Law - HV0191
Title: Konfesní právo
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 19
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Class: správní právo
ústavní právo
finanční právo
mezinárodní právo veřejné
pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
volitelné předměty pro 2. ročník
volitelné předměty pro 3. ročník
volitelné předměty pro 4. ročník
Classification: Law > Administrative Law, Constitutional Law, Financial Law, Public International Law, Labour Law and Social Security
Incompatibility : HP0191
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Literature - Czech
povinná

  • Tretera J. R., Přibyl S.: Konfesní právo a církevní právo str. 7-11, 16-23, 32-36, 39-112, 1997, J. Krigl
  • Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. 3. 1997, sp.zn. I ÚS 211/96, publikováno in Revue círk. práva č. 3/97,také na internet. stránkách http://spcp.prf.cuni.cz v rubrice dokumenty
  • Tretera, J. R.: Stát a církve v České republice , 2002, Karmelitánské nakl. Kostelní Vydří, 163 s.
  • Zák. č. 218/1949 Sb. v platném zněníZák. č. 308/1991 Sb. a další platné právní předpisyÚst. zák. č. 1/1993 Sb., Listina základních práv a svobod - sub 2/1993 Sb. Mezinárodní pakt o občanských právech a svobodách (viz vyhl. č. 120/1976 Sb.)

doporučená

  • Boháč, Zdeněk: Atlas církevních dějin českých zemí 1918 - 1999, 1999, Karmelit. nakladatelství Kostelní Vydří
  • Robbers, G.: Stát a církev v zemích Evropské unie, 2002, Academia, Praha

Last update: STUPKA (23.02.2005)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html