SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Italian for Beginners II - HV0144
Title: Italština pro začátečníky II.
Guaranteed by: Department of Foreign Languages (22-KJ)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Class: cizí jazyky pro právníky
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

Italský jazyk pro začátečníky II

Typ a rozsah: Semestrální kurs doporučený především posluchačům prvního a druhého ročníku;

pro zápis do volitelného předmětu Italský jazyk pro začátečníky II doporučujeme absolvování předmětu Italský jazyk pro začátečníky I, není to však podmínkou


Cíl: 1. Aktivní zvládnutí základního gramatického aparátu italského jazyka

2. Aktivní zvládnutí běžné slovní zásoby

3. Nácvik samostatné četby

Ukončení předmětu: kolokvium - písemný testLiterature - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)
Obligatory:
  • Bahníková, A., Benešová, H., Ehrenbergerová, L. , Polverari, A. Italština. 3. Praha. 2017. 6-10. 72-143. 978-80-7335-460-2.
Recommended:
  • Rosendorfský, J. Italsko-český slovník. Nové výrazy!. Leda. Praha. 2001. 80-85927-87-X.
Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (31.03.2020)

Kolokvium = písemný test v rozsahu látky probírané v seminářích a distanční formou.

Učebnice Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština, Leda, Praha, 2017 ; lekce 6 -9

Minimální úspěšnost: 70%

 

Požadavky ke kolokviu distanční formou:

Vypracování všech průběžně zadávaných úkolů z lekcí 7, 8, 9 výše uvedené učebnice.

Minimální úspěšnost: 70%

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

Učebnice: Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová, Polverari. Italština. Praha: Leda, 2017

Lekce 6 - 10

Gramatické jevy:

- časování sloves 2. třídy

- přivlastňovací zájmena

- řadové číslovky

- osobní zájmena přímého a nepřímého předmětu

- časování zvratných sloves

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html