SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Substantive Civil Law - Defence of the Diploma Thesis - HS1004
Title in English: Občanské právo hmotné - obhajoba diplomové práce
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2017
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 thesis [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Is co-requisite for: HP0005
Files Comments Added by
download Pokyny k I. a II. části SZK.docx JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (16.10.2017)

Pokyny pro diplomové semináře, odevzdávání diplomových prací a konání I. a II. části státních závěrečných zkoušek neleznete v přiloženém souboru, popř. v dokumentech katedry.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html