SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Diploma seminar II - Criminal Law - HPOP0117
Title: Diplomový seminář II – Trestní právo
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Co-requisite : HPOP0031, HPOP0032, HPOP0033, HPOP0034, HPOP0099, HSZK0117, HSZK0217
Incompatibility : HPOP0101, HPOP0102, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0118, HP0681
Is incompatible with: HPOP0112, HPOP0111, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0107, HPOP0116, HPOP0106, HPOP0101, HPOP0118, HPOP0102, HPOP0105, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0113
Continuation of course:HPOP0099
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (05.08.2021)
Předmět Diplomový seminář II – Trestní právo je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce, který navazuje na předmět Diplomový seminář I.

Předmět je veden příslušným vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci.

Zápis předmětu Diplomový seminář II – Trestní právo je podmíněn zápisem předmětu Diplomový seminář I. Absolvování předmětu Diplomový seminář II – Trestní právo je podmíněno absolvováním předmětu Diplomový seminář I.

Absolvovaný předmět Diplomový seminář II – Trestní právo není možné opakovaně zapsat.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (05.08.2021)

1.     Předmět Diplomový seminář II – Trestní právo je zakončen kolokviem, které je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.     Za úspěšné absolvování předmětu získá student 3 kredity.

3.     Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co mu student předloží pracovní verzi své diplomové práce, jejíž rozsah činí alespoň polovinu minimálního rozsahu diplomové práce.

4.     Kolokvium nemá opravné termíny.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (05.08.2021)

Předmět Diplomový seminář II – Trestní právo nemá výuku, probíhají konzultace mezi studujícím a vedoucím diplomové práce.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (05.08.2021)

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html