SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Seminar II - Theory of Law - HPOP0116
Title: Diplomový seminář II – Teorie práva
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
JUDr. Mgr. Martin Koloušek, Ph.D.
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
doc. JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Co-requisite : HPOP0051, HPOP0052, HPOP0099, HSZK0116, HSZK0216
Incompatibility : HPOP0101, HPOP0102, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0117, HPOP0118, HPOP3000, HP0681
Is incompatible with: HPOP0118, HPOP0117, HPOP0102, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0101
Annotation - Czech
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce, který navazuje na předmět Diplomový seminář I.

Předmět je veden příslušným vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci.


Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co mu student předloží pracovní verzi své diplomové práce, jejíž rozsah činí alespoň polovinu minimálního rozsahu diplomové práce.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět nemá výuku, probíhají konzultace mezi studujícím a vedoucím diplomové práce. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Learning resources - Czech

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html