SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar II . Legal History - HPOP0109
Title: Diplomový seminář II – Právní dějiny
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Co-requisite : HPOP0055, HPOP0056, HPOP0099, HSZK0109, HSZK0209
Incompatibility : HPOP0101, HPOP0102, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0117, HPOP0118, HPOP3000, HP0681
Is incompatible with: HPOP0118, HPOP0117, HPOP0102, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0101
Annotation - Czech
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce, který navazuje na předmět Diplomový seminář I.

Z předmětu se koná jedna přednáška organizovaná garantem pro všechny studenty/ky předmětu, účast na ní je povinná. Jinak je předmět je veden příslušným vedoucím diplomové práce studenta/ky a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta/ky k tomu, aby napsal/a kvalitní diplomovou práci.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium uděluje studentovi/ce vedoucí diplomové práce poté, co student/ka splní účast na povinné přednášce a předloží své/mu vedoucí/mu pracovní verzi osnovy diplomové práce a pracovní verzi alespoň jedné kapitoly diplomové práce, minimálně však v rozsahu 10 normostran textu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2023)
Syllabus - Czech

V rámci předmětu se koná jedna přednáška organizovaná garantem pro všechny studenty/ky předmětu, účast na ní je povinná, Dále probíhají konzultace mezi studující/m a vedoucím diplomové práce.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2023)
Learning resources - Czech

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html