SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
X - HPOP0000
Title: Úvod do studia práva
Guaranteed by: Centre for Lawyering Skills (22-CPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/20 colloquium [hours/semester]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Hana Draslarová
Mgr. et Mgr. Zuzana Fišerová
Mgr. Viktor Hatina
JUDr. Anna Hejzlarová
Mgr. Michaela Hermanová
JUDr. Jan Hořeňovský
Mgr. Eliška Hronová
Mgr. Jan Chmel
Mgr. Veronika Kočerová
Mgr. Nikola Kurková Klímová, LL.M.
Mgr. Petr Loutchan
Mgr. Dominika Marková
Mgr. Martina Novotná
JUDr. Michal Říha
Mgr. Robert Schulhauser
Mgr. Veronika Šuťaková
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Mgr. Marek Zima
Incompatibility : HP0681
N//Is incompatible with: HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0021, HP0023, HP0025, HV1623, HV1676, HV1790, HV2088, HV3617, HV3638, HV3705, HV3710, HV3715, HV3801, HV3823, HV3905, HV4040, HP0031, HP0030, HP0034, HP0035, HP0071, HP0092, HP0101, HP0121, HP0131, HP0132, HP0151, HP0152, HP0155, HP0156, HP0157, HP0161, HP0162, HP0163, HP0164, HP0173, HP0174, HOPV0196, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HV3050, HV3718, HV1610, HV1622, HV2089, HV3825, HV3701, HP0191, HP0201, HP0211, HP0222, HP0223, HP0231, HP0241, HP0251, HP0261, HP0262, HP0271, HP0272, HP0273, HP0277, HP0281, HP0282, HP0285, HP0291, HP0292, HP0295, HP0296, HP0301, HP0311, HP0312, HP0315, HP0316, HP0317, HP0321, HP0331, HP0332, HP0351, HP0391, HP0392, HP0401, HP0402, HP0411, HP0421, HP0441, HP0451, HP0461, HP0471, HP0521, HP0522, HP0523, HP0526, HP0527, HP0541, HP0551, HP0561, HP0591, HP0592, HP0631, HP0641, HP0642, HP0651, HP0661, HP0681, HP0682, HP0691, HP0701, HP0702, HP0703, HP0711, HP0731, HP0741, HP0761, HP0762, HP0763, HP0765, HP0771, HP0781, HP0801, HP0802, HP0805, HP0851, HP0852, HP0871, HP0891, HP0892, HP0961, HP0971, HP0981, HP0982, HP0985, HP0986, HP0987, HP1000, HP1081, HP1111, HP1121, HP1151, HP1152, HP1161, HP1171, HP1172, HP1181, HP1191, HP1201, HP1211, HP1231, HP1251, HP1271, HP1282, HP1291, HP1301, HP1322, HP1323, HP1365, HP1366, HP1371, HP1372, HP1381, HP1382, HP1385, HP1386, HP1387, HP1395, HP1396, HP1397, HP1462, HP1481, HP1491, HP1492, HP1493, HP1494, HP1501, HP1502, HP1503, HP1504, HP1511, HP1512, HP1513, HP1514, HP1517, HP1518, HP1530, HP1531, HP1556, HP1557, HP1562, HP1564, HP1582, HP1611, HP1691, HP1692, HP1693, HP1694, HP1741, HP1801, HP1821, HP1831, HP1841, HP1861, HP1881, HP1891, HP1892, HP1901, HP1921, HP1932, HP2015, HP2016, HP2018, HP2019, HP2029, HP2030, HP2070, HP2078, HP2079, HP2081, HP2082, HP2083, HP2084, HP2085, HP2087, HP2090, HP2091, HP2092, HP2093, HP2094, HP2819, HP3000, HP3010, HP3011, HP3015, HP3016, HP3019, HP3020, HP3021, HP3022, HP3023, HP3026, HP3027, HP3030, HP3036, HP3042, HP3046, HP3056, HP3057, HP3058, HP3060, HP3062, HP3064, HP3065, HP3066, HP3070, HP3071, HP3073, HP3079, HP3080, HP3089, HP3602, HP3607, HP3609, HP3611, HP3613, HP3614, HP3616, HP3618, HP3619, HP3620, HP3621, HP3622, HP3623, HP3628, HP3631, HP3632, HP3633, HP3702, HP3703, HP3706, HP3709, HP3714, HP3716, HP3717, HP3721, HP3722, HP3724, HP3725, HP3802, HP3803, HP3804, HP3805, HP3807, HP3808, HP3812, HP3813, HP3901, HP3903, HP3904, HP3908, HP3909, HP3910, HP3915, HP3916, HP3928, HP4001, HP4003, HP4004, HP4005, HP4006, HP4007, HP4008, HP4009, HP4011, HP4041, HP4060, HP4420, HP4979, HP6070, HP6071, HM0101, HM0201, HM0301, HM0401, HM0501, HM0601, HM0701, HM0801, HM0901, HM1001, HM1101, HM1201, HM1301, HM1401, HM1501, HM1601, HM1701, HM1801, HM1901, HM2001, HM2101, HM2301, HM2401, HM2501, HM2601, HM2701, HM2801, HM2902, HM3001, HS1000, HS1001, HS1002, HS1003, HS1004, HS1005, HS1006, HS1007, HS1008, HS1009, HS1010, HS1011, HS1012, HS1013, HS1014, HS1015, HS1016, HS1017, HS1018, HS0201, HS0202, HS0203, HS0204, HS0205, HS0206, HS0207, HS0208, HS0209, HS0210, HS0211, HS0213, HS0214, HS0215, HS0216, HS0217, HV1662, HV1664, HV1490, HV1550, HV1585, HV1890, HV2010, HV2011, HV2014, HV2016, HV2022, HV2023, HV2024, HV2026, HV2027, HV2034, HV2037, HV2043, HV2044, HV2045, HV3025, HV3026, HV3608, HV3816, HV3817, HV3818, HV3821, HV3822, HV3824, HV3911, HV3912, HV3933, HV1485
XP//In complex pre-requisite: HPOP0002, HPOP0003, HPOP0004, HPOP0005, HPOP0007, HPOP0008, HPOP0009, HPOP0010, HPOP0011, HPOP0012, HPOP0013, HPOP0016, HPOP0017, HPOP0018, HPOP0019, HPOP0021, HPOP0022, HPOP0023, HPOP0024, HPOP0025, HPOP0026, HPOP0027, HPOP0028, HPOP0029, HPOP0030, HPOP0031, HPOP0032, HPOP0033, HPOP0034, HPOP0042, HPOP0043, HPOP0045, HPOP0046, HPOP0047, HPOP0048, HPOP0061, HPOP0062, HPOP0099
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (20.07.2020)
Cílem povinného předmětu Úvod do studia práva je studentům umožnit základní seznámení se s právem jakožto vysokoškolským oborem, předat jim základní motivaci pro studium i sjednotit nezbytné základy pro studium na právnické fakultě, a to hned na jeho začátku. Kurz má usnadnit studentům začátek studia i následné poznávání práva. Primárně se jedná o kurz dovednostní (pokrývá základní právní a studijní dovednosti), který nicméně adresuje též základní právní znalosti.

Cíle kurzu:
- studenti získají základní právní a studijní dovednosti, které představují nezbytný aparát pro hlubší a intenzivnější poznávání práva při studiu,
- studenti si vyzkouší práci se zdroji, vyhledávání informací, řešení případu metodou problem-based learning atd.,
- studenti se budou lépe orientovat v systematice práva a dokáží si uvědomit souvislosti v právních oborech, které budou studovat odděleně v samostatných předmětech, čímž získají dobrý základ pro hlubší studium.

Výuka probíhá formou blokové výuky ve skupinách po 20–30 účastnících. Řádné termíny se konají v průběhu září a října a studenti mají v nabídce několik termínů. Pro absolvování předmětu je nezbytné se aktivně účastnit blokové výuky (min. 90 % docházky) a zapojovat se do plnění skupinových prací v průběhu kurzu.

Předmět je vzhledem ke svému charakteru a obsahu určen výlučně studentům 1. ročníku.

Pro zapsání předmětu Úvod do studia práva není stanovena podmíněnost jeho zápisu absolvováním jiného předmětu.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (20.07.2020)

1.      Předmět je zakončen kolokviem. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné:

-     aktivně se účastnit blokové výuky (min. 90 % docházky),

-     zapojovat se do plnění skupinových prací v průběhu kurzu.

2.      V odůvodněných případech lze žádat o možnost náhradního plnění předmětu spočívající v písemné práci a ústním kolokviu.

3.      Předmět nemá opravné termíny.

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (20.07.2020)

Předmět Úvod do studia práva zahrnuje tato témata:

-        Základy práva (základní dělení v právu)

-        Soudní soustava ČR

-        Základní právní profese

-        Lidská práva

-        Řešení právních problémů

-        Čtení odborného textu

-        Práce se soudním rozhodnutím

-        Právní informace a způsob jejich vyhledávání

-        Příprava právního dokumentu

-        Simulovaný soud

-        Kostra studia

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (20.07.2020)

Bližší informace k přihlašování na konkrétní termíny blokové výuky naleznete na webu fakulty: https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/uvod-do-studia-prava-povinny-predmet-pro-studenty-1-rocniku

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (20.07.2020)

Základní literatura:

Vzhledem k charakteru kurzu není předepisována žádná základní literatura, studenti pracují výlučně s materiály v rámci kurzu.

Základní právní předpisy:

Studenti budou pracovat s vybranými ustanoveními především těchto právních předpisů:

1.      Ústava České republiky,

2.      Listina základních práv a svobod,

3.      zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,

4.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

5.      zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

6.      zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád,

7.      zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html