SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Translating Czech Company Law into English - HP3901
Title: Translating Czech Company Law into English
Guaranteed by: Department of Foreign Languages (22-KJ)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
XP//In complex pre-requisite: HM2101
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (29.02.2020)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy překládání právních textů a překladatelskými postupy při překládání českého zákona o obchodních korporacích a odvozených právnických textů do angličtiny. Předmět je určen studentům s velmi dobrou znalostí angličtiny, kteří mají zájem o překlad, jsou připraveni se na semináře připravovat a průběžně odevzdávat vypracované překlady.
Doporučujeme nejprve úspěšně absolvovat předmět HP0292 Obchodní právo II, absolvování předmětu HP3622 Legal English for Commercial Practice: Company Law je výhodou.

Předmět je zakončen zkouškou, která vychází z průběžného hodnocení vypracovaných překladů.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (01.04.2020)

1.4.2020

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Translating Czech Company Law into English  (HP3901) zajišťuji distančními prostředky v aplikaci Moodle. Zkoušku je možné získat distančním způsobem na základě splnění všech zadaných úkolů v Moodle. Známka bude stanovena na základě všech hodnocených zadání.

K zakončení předmětu požadujeme 70% docházku na semináře a pět vypracovaných a včas odevzdaných překladů v rozsahu do 150 slov.

Předmět je zakončen zkouškou, která vychází z průběžného hodnocení vypracovaných překladů. 

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (29.02.2020)

Založení a vznik obchodní korporace (Výpis z obchodního rejstříku)
Orgány obchodní korporace  (Smlouva o výkonu funkce jednatele)

Společnost s ručením omezeným (Společenská smlouva)

Akciová společnost (Smlouva o úplatném převodu akcií na jméno)
Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost 

Zrušení a zánik obchodní korporace  

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (29.02.2020)

Ostatní litertura:

CHROMÁ, Marta. Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2851-6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html